Overige

Een CO2-Presenteerblaadje

Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het doel is controle. Buiten dat blijft er nog één ding van belang: wie de begunstigde zal zijn.

Inhoud

– Voorwoord : Energie

– Inleiding : De Vinger op De Zere Plek
– Sinister, Ziekelijk, Megalomaan
– Axioma

– Fotosynthese (en Thermodynamica)
– Weten en Begrijpen is niet twee keer hetzelfde ding
– Implicatie en Inferentie
– Effekes eng ende spannend
– Effekes leuk ende jippie
– Tussenconclusie
– Het Wondermolecuul
– Ockham’s Scheermes

– Samengevat
– Tenslotte

Appendix

Nawoord

Gerelateerd
Biblio

Voorwoord

– Energie

Energie wordt erkend als de sleutel tot alle activiteiten op aarde.

Natuurwetenschap is de studie van de bronnen en de beheersing van natuurlijke energie. Sociale Wetenschappen, theoretisch uitgedrukt als economie, is de studie van de bronnen en de beheersing van sociale energie.

Beide zijn boekhoudsystemen: wiskunde. Wiskunde is de primaire energiewetenschap en de boekhouder kan de koning zijn als het publiek onwetend kan worden gehouden over de methodologie van de boekhouding.

Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het doel is controle. Buiten dat blijft er nog één ding van belang: wie de begunstigde zal zijn.

Controle over energie is derhalve gelijk aan controle over alles.

 

Inleiding

– De vinger op de zere plek

Lucht bestaat bij benadering uit 78% stikstof (N2), 21% zuurstof (O2), 1% edelgassen, met name argon (Ar18), 0,7% waterdamp (H2O(g)) en 0,038% koolstofdioxide (CO2) … laat dat even op je inwerken ….. Gedaan? Mooi.

Van dat geheel produceert de natuur 96%, de mens 4% … laat ook dat even op je inwerken ….. Gedaan? Mooi.

Daaruit volgt dat met betrekking tot CO2 de mens 4% van 0,038% produceert, wat neerkomt op 0,00152% …

– en dat zou verantwoordelijk zijn voor de vermeende klimaatcrisis?

Hoe aannemelijk is dat? Hoe realistisch is dat? Hoe gaat die kunstmatige “4%” zwaarder wegen dan die natuurlijke 96%?

Het antwoord laat zich raden en zijn we eigenlijk al klaar …

Desalniettemin spenderen overheden op jaarbasis tientallen miljarden tot honderden-miljarden aan belastinggeld en leggen de burgerij allerhande dictaten op -die de grootbedrijven en overheden -toevalligerwijs- belachelijk veel geld plus verregaande controle over de maatschappij opleveren- om, naar zeggen, iets tegen te gaan dat 0,00152% van 0,038% is terwijl geen enkele bio-wetenschapper redelijkerwijs kan uitleggen waarom de menselijke productie van 0,038% CO2 een wereldwijd probleem zou zijn dat ons voortbestaan bedreigt en onze ondergang betekent als we niet heel snel ophouden met het produceren van die 0,00152%.

(O¿o)

Het lijkt er veel meer op dat er hier sprake is van een verdien- en controlemodel, te meer omdat de klimaatcrisis-theorie ten onder gaat aan het eigen gewicht; het struikelt over de eigen parameters.

Immers, wanneer de aanpak van een veronderstelde probleemsituatie het gevolg heeft dat andere, grotere, probleemsituaties worden geschapen, dan is er geen sprake van een effectieve oplossing – dan is er sprake van of flagrante incompetentie of bewust beleid of een combi van beide.

De antropogene opwarming van de Aarde propositie is in strijd met o.a. fotosynthese en thermodynamica – en wanneer zaken met elkaar in strijd zijn; elkaar wederzijds uitsluiten, dan is er sprake van een misvatting of een leugen. Veel ingewikkelder dan dat wordt ’t niet, wetmatigheden laten zich nu eenmaal niet aan de kant schuiven, laat staan ontkennen, althans, niet in alle redelijkheid.

– Sinister, Ziekelijk, Megalomaan

Het punt is dan ook dat de aantoonbaar onzinnige klimaatpaniek, ons door overheden, overheidsinstanties en hun volgers tot vervelens toe door de strot geduwd, een openlijke showcase is voor de mind-set waar we mee van doen hebben aangezien het weinig tot niets met het klimaat te maken heeft, wel alles met de destructie van de sociaal-maatschappelijke cohesie, wereldwijd.

Er speelt dus een sinistere agenda, een levensgevaarlijke, en kan niet anders genoemd worden dan dat voor wat het is: ziekelijk in extremis. We zijn niet onderhevig aan een verzonnen klimaat-crisis of een gegenereerde vluchtelingen-probleem of een fictief-dodelijk virus – we zijn onderhevig aan een megalomanie-crisis, een sociopathie-probleem, een psychopathie-virus – totaal verwerpelijk, totaal gruwelijk, totaal duidelijk.

– Axioma

Mensen beseffen heel goed dat dingen niet vanzelf gebeuren. Dingen gebeuren omdat mensen dingen doen. Als mensen niet zouden handelen, zou er niets gebeuren, behalve de natuur. Dus, daar waar de menselijke hand bij betrokken is, gebeuren dingen op één van twee manieren: per ongeluk (onbedoeld) of expres (opzettelijk). Er zijn geen andere opties.

– Fotosynthese (en Thermodynamica)

Zonder dat we het beseffen halen we zo’n 15 keer per minuut adem, dat daarvoor genoeg zuurstof in de lucht zit is te danken aan fotosynthese.

Bomen, planten, algen en bepaalde bacteria zetten koolstofdioxide; CO2, en water; H2O, om in glucose (suikers); C6H12O6, en zuurstof; O2, middels bladgroenkorrels; chloroplasten. Hiervoor gebruiken ze zonlicht als energiebron; lichtenergie. Dit productieproces heet fotosynthese en de reactie die optreedt is als volgt:

water (H2O) + koolstofdioxide (CO2) + choroplasten + lichtenergie = glucose (C6H12O6) + zuurstof (O2)

De verbruikte zuurstof (O2) verwordt vervolgens tot koolstofdioxide (CO2) en is de cirkel rond, een waarlijke kringloop; een zichzelf-voedend proces, het houdt zichzelf in stand. Zie daar: fotosynthese. Vernuftig, niet?

CO2 dient dus als voedsel voor bomen, planten, algen en bepaalde bacteria waar ze hun energie uit halen, hun brandstof is en zuurstof; O2, het ‘afvalproduct’; een proces dat fotosynthese wordt genoemd. Echter, ‘afval’ is niet per se een slecht ding, het is maar net hoe ermee omgegaan wordt, hoe het (her)gebruikt wordt. Elke groenteler bijvoorbeeld, kan jou heel helder duidelijk maken waarom het groen in de tuincentra er altijd zo gezond, groen en voluptueus uitziet. Hint: heeft iets met CO2 van doen. Bonushint: er is nog nooit een groenteler overleden aan het dagelijks gebruik van extra CO2. Het gehalte CO2 in de kassen van groentelers is gemiddeld 2000ppm.

Voor mens en dier is het niet anders, die hebben zuurstof nodig om te leven. Zuurstof (O2) is nodig om het voedsel dat mensen en dieren tot zich nemen te verbranden en daarmee de stofwisseling in gang houden. Voor die verbranding van voedsel wordt dus zuurstof (O2) ingeademd, gedeeltelijk omgezet in kooldioxide (CO2) en uitgeademd dat door bomen, planten, algen en bacteria wordt ‘opgegeten’ en omgezet in zuurstof (O2) en is de cirkel rond. Vernuftig, toch?

Voedsel is dus nodig om koolstof (C) tot ons te nemen, om zodoende de verbranding te kunnen realiseren. Alle mensen en dieren ademen daartoe zuurstof (O2) in om voedsel te verbranden (oxideren), zodat energie vrijkomt om activiteiten te kunnen ondernemen en te leven.

.

Rond de 50% van de totale zuurstof wordt geproduceerd door algen; wieren: fytoplankton, in de oceanen, ongeveer 40% door bomen en planten, op het land, en de rest door bepaalde bacteria. Daarnaast nemen algen, bomen, planten en bacteria eveneens enorme hoeveelheden CO2 op uit de atmosfeer en voorkomen op natuurlijke wijze het broeikaseffect.(*) Wederom zeer vernuftig. https://nl.wikipedia.org/wiki/Algen – https://nl.wikipedia.org/wiki/Fytoplankton

Het broeikaseffect ontstaat voornamelijk door waterdamp; H2O(g). Waterdamp veroorzaakt ongeveer twee-derde tot drie-kwart van het natuurlijke broeikaseffect, de rest ontstaat met name door koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en ozon (O3), en dat is maar goed ook anders zou planeet Aarde een ijsplaneet zijn. Hoera voor het natuurlijke broeikaseffect.(*)

Koolstofdioxide-bestrijders zijn dus effectief fotosynthese-ontkenners. Immers, het veronderstelde CO2-probleem en fotosynthese zijn in strijd met elkaar en wanneer twee of meerdere zaken strijdig met elkaar zijn; elkaar wederzijds uitsluiten, is in ieder geval één van die zaken een sprookje of op z’n minst een misvatting. https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese

Zo is thermodynamica (warmteleer/creatie/verplaatsing) eveneens in strijd met het veronderstelde CO2-probleem, de Wetten der Thermodynamica zijn daar, evenals het fotosynthese-proces, duidelijk in.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermodynamica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdwetten_van_de_thermodynamica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_mechanica

(*) Uit onderzoek door o.a. Wageningen University Research (WUR) blijkt dat een volgroeide (stads)boom op een zonnige dag door verdamping via de bladeren (evapotranspiratie) en het geven van schaduw, een koelvermogen heeft van 20–30 kW. Dat staat gelijk aan 10 consumentenairco’s. Dit is slechts één voorbeeld -uit het door de overheid opgelegde klimaatbeleid- dat de vermeende kuren vele malen ernstiger zijn dan de veronderstelde kwaal.

– Weten en Begrijpen is niet twee keer hetzelfde ding

Het lijkt er meer op dat we niet ten onder gaan aan die 0,00152% maar aan het gegeven dat we in principe een goed geïnformeerde samenleving zijn die desalniettemin, niettegenstaande dat, ende ironisch genoeg, toch de ondergang tegemoet gaat ten gevolge van iets dat vele malen gevaarlijker is … schrijnende ignorantie en blinde paniek. Het is dus niet het fysieke klimaat dat het probleem is, dat is slechts verondersteld, het is het mentale klimaat dat het werkelijke gevaar vormt.

N.B. Gaat de mensheid niet netjes met de natuur om? Dat moge duidelijk zijn, wordt ook niet bestreden, integendeel. We dumpen van alles in de natuur; in de rivieren en de oceanen, wat daar niet thuishoort, met alle gevolgen van dien. Dat is echter een milieukwestie, geen klimaatkwestie.

– Implicatie en Inferentie

Er was een periode in de aardse geschiedenis dat de atmosfeer voornamelijk uit CO2 bestond. Als het dus waar is dat koolstofdioxide het levensgevaarlijke goedje is als gesteld, dan had de aarde al lang een dode planeet moeten zijn.

Iets minder ver terug in de tijd: de MWP (ca. 850-1250), toen lag het gehalte CO2 rond de 700ppm.(*) Dus als het waar is dat het huidige gehalte van rond de 350/400/420ppm zo gevaarlijk is, waarom leven we dan nog? Hadden we dan niet tijdens de middeleeuwen al uitgestorven moeten zijn? Nou ja, in dit geval de Europeanen dan.

https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-en-cultuur/2019/06/klimaatverandering-in-de-middeleeuwen

Wanneer we het grotere plaatje er op bekijken, dus uit-focussen in plaats van myopisch focussen, is er, spijtig genoeg, geen sprake van toename van CO2, behoudens de natuurlijke – integendeel, er is een, kunstmatige, afname aan de gang en dat is vele malen gevaarlijker. (Zie de ‘Samengevat’ sectie)

(*) 700ppm? Is dat niet een beetje te hoog ingeschat? Dat mag zo lijken omdat het politieke narratief 350/400/420ppm als ‘zorgwekkend’ neerzet – is het ook, maar dan tegenovergesteld, het huidige gehalte is te laag. Diverse bronnen, om niet te zeggen talloze, zien dat derhalve anders wo. de EU zelf nota bene.

ppm: parts per million https://nl.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million

Een goede kwaliteit binnenlucht bevat, conform EU regelgeving, minder dan 0,1 volume procent CO2 (1000 ppm). Als grenswaarde wordt 0,12 volume procent (1200 ppm) gehanteerd. Bij incidentele afwijking van het beoogde gebruik, waarbij een grotere verontreiniging optreedt (bijv. een tijdelijke hogere bezetting van de arbeidsplaats) mag het CO2-gehalte ten hoogste 0,15 volume procent bedragen (1500 ppm).‘ https://klimaatbeheer.eu/news/co2-binnenklimaat/

Dus, buitenshuis is een CO2-gehalte van 350/400/420ppm een vet probleem, binnenshuis echter is een CO2-gehalte van 1000/1200/1500ppm zonder meer acceptabel. (o¿O)

 

Nu we toch bezig zijn, enig idee hoe hoog het CO2-gehalte in frisdranken met “bubbeltjes” is, en in mousserende supermarktwijntjes, en in champagnes …? Je gaat van je stoel vallen als je de moeite neemt het op te zoeken … mede ook omdat je dan tevens stuit op welk gas gebruikt wordt als koudemiddel … in warmtepompen …

– Effekes eng ende spannend

Bij minder dan 150ppm gaat alles zo dood als een … euh, nou ja, keidood dus. Boompjes, struikjes, minizwemdiertjes en rechtsdraaiende microdingensen worden helemaal happy van op z’n minst 1000ppm. Ten tijde van Dino en z’n vriendjes, toen zo’n beetje de gehele aardkloot een superjungle was, deden ze allemaal de 7000ppm, word je namelijk groot en sterk van. Maar ja, toen kwam er een steen uit de lucht vallen en gingen Dino en z’n vriendjes allemaal dood. Hahaha!! Gefopt! Helegaar niet waar. Dino en z’n vriendjes bang van een steen? Zeker nooit Fred Flintstone gezien. Nee, lieve kijkbuiskindertjes, de Dinoclub viel met z’n allen om omdat de carbonaatjes steeds minder werden en de zuurstofjes steeds meer. Dino en z’n vriendjes zijn met z’n allen een soort van gestikt; zuurstofvergiftiging. Zo ziellug … en nou vinden een paar belangrijke meneren en mevrouwen in regeringen dat voor ons mensen ook één fijn plan, maar dan andersom omgekeerd.

Okiedokie, genoeg gelachen….

– Effekes leuk ende jippie

Bij het sterven van alle dieren en mensen, en het afsterven van planten, algen, fytoplankton en bacteriën, wordt de meeste CO2 die door deze organismen tijdens hun leven in zichzelf zijn opgeslagen, weer vrijgegeven aan de natuur en de kringloop. Echter, een deel van deze CO2 komt niet meer direct vrij in de kringloop. Deze CO2 wordt opgeslagen in zuurstofarme lagen op het land en in de oceanen. Deze opgeslagen CO2 heeft zich in de afgelopen miljoenen jaren afgezet en is opgeslagen in miljoenen hectares veengronden en permafrost overal in de wereld en heeft zich gevormd tot olie, gas en kolen. Door deze geleidelijk opslag in de aarde, is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer steeds kleiner geworden en dit proces gaat onverminderd door. Een boom neemt bijvoorbeeld rond de 25 kg CO2 op, per jaar.

De atmosfeer rond de aarde bestaat bij benadering uit 78% Stikstof (N2), 21% Zuurstof (O2) en 1% andere gassen en sporenelementen. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is ongeveer 400 deeltjes per miljoen. Dit zijn 4 deeltjes per 10.000 deeltjes atmosfeer. In percentage is dit 0,04%. Volgens de zelfstandige wetenschap is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer sinds 1850, het begin van de tweede industriële revolutie, toegenomen van 280ppm naar 420ppm (ppm: parts per million) – dus, afgerond, van ca. 0,02% naar ca. 0,04% CO2 in de atmosfeer. De verhouding kooldioxide (CO2) ten opzichte van zuurstof (O2) ligt daarmee rond 1:525.(*)

Organismen die afhankelijk zijn van fotosynthese krijgen serieuze problemen met ‘ademen’ en ‘eten’, wanneer het gehalte CO2 in de atmosfeer gelijk is aan, of lager is dan, 150ppm. In 1850 was dit gehalte 280ppm, aardig dicht bij de ondergrens. Vanaf de industriële revolutie echter, is de mens de in de aarde opgeslagen CO2 in de vorm van kolen, olie en gas gaan verbranden om de welvaart, het welzijn en de levensstandaard van vele mensen op aarde in een sneltreinvaart te verbeteren. Hierdoor is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de afgelopen 200 jaar ‘verdubbeld’ van grofweg 0,02% naar grofweg 0,04%.(*)

(*) De percentages zijn bij benadering (in silico), ze zijn in werkelijkheid zo miniem dat ze realistisch gezien niet echt meetbaar zijn

Het broeikaseffect dat dit volgens de ‘klimaatwetenschappers’ tot gevolg heeft/zal hebben is derhalve verwaarloosbaar. Een percentage van 0,04 of zelfs 0,10% CO2 in de atmosfeer heeft nagenoeg geen verandering van temperatuur van het klimaat tot gevolg. De grootste veroorzaker van het broeikaseffect is immers waterdamp, en dat percentage in de atmosfeer is duizenden malen hoger dan het percentage CO2 – 0,04% is bijna niets en als je dit al zou verdubbelen is het verhoudingsgewijs nog steeds bijna niets.

Hieruit kan je bijna niet anders dan de conclusie trekken dat we, in plaats van het terugdringen van de uitstoot van CO2, beter de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kunnen blijven verhogen. Het grote voordeel hiervan is dat we ons de komende honderden jaren dan geen zorgen hoeven te maken over onze energievoorziening. Olie, gas en kolen zijn dan nog voor vele honderden jaren voorradig in de aarde. Daarnaast kunnen we ons richten op de verdere ontwikkeling van kernenergie, bijvoorbeeld uit gesmolten zoutcentrales, die weinig tot geen kernafval geven en ons voor duizenden jaren van schone energie zullen voorzien.

Moeder Aarde heeft ’t zo gek nog niet voor met het leven op, in en rondom haar….

– Tussenconclusie

Ergo: zonder, of met een tekort aan, koolstofdioxide … end of story, game over, geen leven meer zoals wij het kennen en daar begint ’t al aardig naar uit te zien. Je zou bijna gaan denken dat bepaalde krachten langzaam maar zeker bezig zijn met omgekeerde terravorming of in ieder geval de wereldbevolking een omgekeerd verhaaltje opdissen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat er in deze sprake is van de toepassing van het P-R-O-Scenario; hèt principe dat de wereld draaiende houdt sinds we rechtop zijn gaan lopen. https://vriendenplek.nl/read-blog/576_de-probleemsituatie-het-pro-scenario.html

Je verdiepende in de materie, ontstaat de indruk dat je de scenario’s van speelfilms als ‘Total Recall’ (1990) en ‘Highlander: The Quickening’ (1991) aan het doornemen bent: een alles-regulerende overheid die een kunstmatig probleem creëert/in stand houdt en via angstporno aan de bevolking oplegt (terwijl de oplossing voor de hand ligt) als controle-mechanisme en verdienmodel.

Het komt er op neer dat het ‘klimaatbeleid’ hetzelfde is als hetgeen de farmaceutische industrie geflikt heeft: een natuurlijk en gezond gegeven vervangen voor een kunstmatig en beduidend minder gezond concept; een verdienmodel, ten koste van de mensheid – een, op de langere termijn, doodlopende straat, letterlijk. https://vriendenplek.nl/read-blog/734_de-verborgen-geschiedenis-van-het-moderne-farma-kartel

– Het wondermolecuul

Waarom hebben bio-wetenschappers het toch altijd over ‘carbon-based life’; op koolstof-gebaseerd leven, als koolstof zo levensgevaarlijk is? Dat komt omdat diezelfde bio-wetenschappers het koolstofdioxide-molecuul het wonder-molecuul noemen. Moleculen gaan alleen verbindingen aan met moleculen uit de eigen groep, het koolstofdioxide-molecuul is daarop de uitzondering, dat gaat verbindingen aan met zo’n beetje alle moleculen; de reden dat we op aarde zo’n grote diversiteit aan leven hebben.

https://www.documentarymania.com/player.php?title=Deeper,%20Deeper,%20Deeper%20Still – de 05.50-10.00 min. sectie

‘Deeper, Deeper, Deeper Still’, from “Cosmos: A Spacetime Odyssey” – The section shows how photosynthesis actually works. ‘Deeper Still’ tales about the Nature of the Universe, for instance about how Greek philosophers Thales (c. 624/623 – c. 548/545 BC) and Democritus (c. 460 – c. 370 BC) postulated that all matter was made up of combinations of atoms in a large number of configurations and describes how carbon serves as the basic building block for life on Earth due to its unique chemical nature. Modern Science proved them correct. Advanced Science: Quantum Physics/Mechanics, proved them correct once more. [If people only understood Thermodynamics; basically a theory of everything, so much would become perfectly clear to them, no more confusion, thus no more fairy tales for the masses made up by individuals with political agenda’s.]

– Ockham’s Scheermes

We kunnen een probleemsituatie pas echt bij de horens vatten wanneer het daadwerkelijk doorzien wordt; de essentie ervan wordt begrepen. Wanneer we een ogenschijnlijk complex iets middels analyse terugbrengen tot de essentie (ervan), dan blijkt ’t keer op keer in werkelijkheid verbluffend eenvoudig. Analyse van een probleemsituatie; de mechanieken ervan, legt de aard ervan bloot, wordt het geheim gezien en in effect de oplossing aangereikt en hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen we het reeds bestaande wiel simpelweg een andere kant op laten draaien.

De makkelijkste manier, en tevens de snelste, om het waarheidsgehalte van iets dat wordt beweerd te bepalen is door die (waarheids)bewering te ontleden in implicatie en inferentie en zijn we over het algemeen snel klaar. Immers, wanneer iets niet logisch-geldend is, klopt er iets niet. https://vriendenplek.nl/read-blog/565_waarheidsvinding.html

Zie in deze de eerder genoemde MWP (de Middeleeuwse Warmteperiode) en fotosynthese; een zichzelf-voedend (eco)systeem middels terugkoppeling, een waarlijk voortdurende beweging (perpetuum mobile). Veel ‘groener’ dan dat wordt ’t niet. Simpel gesteld: waar denken we dat zuurstof (O2) vandaan komt, uit de lucht?

– Samengevat

CO2 is essentieel algen/bomen- en plantenvoedsel. Dit hebben we, als het goed is, ‘allemaal’ tijdens de biologie-lessen op school geleerd. Fotosynthese noemen ze dat dus. Algen, bomen en planten en bepaalde bacteria zetten CO2 om naar een ander gas, dat gas noemen we O2, zuurstof – dat is dat spul dat we zo’n 15 keer per minuut inademen.

Het verminderen van CO2 betekent dus dat algen, bomen, planten en de betreffende bacteria minder tot te weinig voedsel krijgen, honger lijden; verhongeren, en zelfs (af)sterven en er dus steeds minder tot te weinig zuurstof wordt geproduceerd. Ergo: minder CO2 betekent minder O2. Hoera, met z’n allen aan de COPD.

Toekomstig ‘zuurstofmanagement’ en ‘O2-credits’ is dus niet ondenkbaar. Heb je jouw credits voor de week al opgebruikt? Jammer dan. Vette pech. Ruimt lekker op ook. https://vriendenplek.nl/read-blog/683_zuurstofmanagement-amp-o2-credits.html

– Tenslotte

Dus, beste groen-linksdraaiende klimaatbeterweter, dat je een mening gedaan bent/aanhangt betekent niet dat je daadwerkelijk weet/begrijpt waar je het over hebt. Met een mening zeggen we iets over onszelf, nagenoeg weinig tot niets over dat waar die mening op van toepassing zou zijn. Immers, met een mening zeggen we wat we van iets vinden, niet wat iets is. Meningen veranderen niets aan feiten. Kortom, kennis van zaken hebben of er een mening op nahouden zijn twee totaal verschillende dingen, net zoals klimaat en milieu dat zijn … en de baby in het badwater doet je ook de groeten.

Appendix

De tuimeling (tilt) van de Aarde in combinatie met toenemende en afnemende zonne-activiteit; zonnevlammen, maakt dat het klimaat fluctueert in wamte-periodes en koude-periodes; maximums en minimums genoemd, gemiddeld periodes van 30 jaar, maar kan ook langer of korter zijn, afhankelijk van de mate van zonne-activiteit.

Zoals de zelfstandige wetenschap gekscherend zegt: ITSS; ‘It’s The Sun Stupid’, een variatie op KISS: ‘Keep It Simple Stupid’.
Wanneer je een ogenschijnlijk complex iets van alle blah blah ontdoet, hou je de essentie over en die blijkt, keer op keer, verrassend simpel te zijn en kan in een ‘paar woorden’ weergegeven worden, of, voor de logici onder ons, in een sterk inductief of apodictisch (deductief) argument gevat worden, want een essentie van iets is als een definitie van iets.
.
Elk organisme op Aarde volgt eenzelfde patroon, het enige verschil schuilt ‘m in de eigen manier van functioneren.
De Aarde zelf bestaat uit een aantal eco-systemen die elkaar overlappen, gelijk de schakels van een ketting en vormen gezamenlijk één groot eco-systeem; een ‘gesloten’ geheel, de ketting.
Het laat zich raden wat er gebeurt wanneer de natuurlijke orde der dingen, de ketting, al dan niet bewust, wordt onderbroken; verstoord.
Het leven op Aarde is dus circulair.
Nothing new under the sun and in the goldilocks zone.
Wanneer je het eenmaal begrijpt, zijn dingen zoals ze zijn – wanneer je het (nog) niet begrijpt, zijn dingen zoals ze zijn.
Wetmatigheden staan op zichzelf; zijn in hun bestaan niet afhankelijk van menselijk onbegrip, goedvinden of afkeuren.
Moeder Aarde blijft dus haar rondjes om de zon draaien en middels fotosynthese precies het CO2-gehalte produceren dat ze nodig heeft om haarzelf en alles dat in en op haar leeft te voorzien, om het even of wij mensen, in al onze zelf-veronderstelde wijsheid, het daar nu wel of niet mee eens zijn.
Het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer de mens zich gedraagt als een parasiet, gelijk een virus.
Een parasiet kan alleen gedijen en overleven ten koste van een ‘gastheer’. Dat gaat goed zolang het goed gaat. Sommige ‘parasieten’ zijn zelfs noodzakelijk. Een voorbeeld zijn de parasieten die in onze eigen maag- en darmflora leven, houden de boel mooi schoon en gezond. Symbiose.
Het kan ook uit de hand lopen en dan gebeurt er uiteindelijk één van twee dingen: of de parasiet doodt de gastheer, en daarmee zichzelf, of de gastheer, in deze de gastvrouw; Moeder Aarde, ontdoet zich van de parasiet. Enter ratkind.
– Nawoord
Energie wordt erkend als de sleutel tot alle activiteiten op aarde. Controle over energie is derhalve gelijk aan controle over alles.
Megalomane machtspsychopaten kunnen je daar alles over vertellen – en dat doen ze dan ook, je bent er het slachtoffer en daarmee het levende bewijs van. https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_psychopaten-in-machtsposities

Gerelateerd: een eerdere, 19de eeuwse, klimatologische blunder/fictie/absurditeit die tot beleid werd gebombardeerd; “regen volgt de ploeg” (“rain follows the plow”) https://vriendenplek.nl/read-blog/2753_regen-volgt-de-ploeg-een-stoffig-drama

– Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310
https://vriendenplek.nl/read-blog/3188

 

https://vriendenplek.nl/FeitofFictie

Bron: Janis Say

Wil je net als Janis in vrijheid kunnen spreken en schrijven zonder censuur, maak dat een account aan op vriendenplek.nl

of meld jezelf aan bij Het Andere Nieuws

Janis kun je hier volgen: https://vriendenplek.nl/Janis_Say

Waar kun je Het Andere Nieuws volgen?

Natuurlijk op ons eigen censuurvrije media platform:

Vriendenplek

Facebook

Facebook Backup

X

Gettr

MeWe

Signal – kanaal 1

Signal – kanaal 2

Telegram

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 90 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

Het Andere Nieuws is mede mogelijk gemaakt door:

(Visited 432 times, 1 visits today)