De Gulden Middenweg

Veritas Vos Liberabit: QR code een stap te ver

4 thoughts on “Veritas Vos Liberabit: QR code een stap te ver
 1. Thiery Baudet wist toen in die tijd niet war er echt gaande was. Hij heeft een intervieuw gehad met Jensen vorig jaar en heeft zich er toen pas in verdiept. Daarbij wordt hij door alles en iedereen gedemoniseerd. Ik vond het top dat hij dit bij de APB nu yentoon heeft gespreid. Dat er een paar wegliepen zegt al genoeg.

 2. Heel erg bedankt, erg boeiend en geweldig dat u uw stem laat horen!

  Over de psychopaten: Als u even kijkt naar de volgende situatie zult u zien dat alle autoriteit en alle “overheid” juist systemen zijn die alleen maar door psychopaten bedacht zijn, aangezien zij de enigen zijn die ervan profiteren en er het nut van inzagen.

  Als u zich een gemeenschap voorstelt waarin alle mensen normale empaten zijn, dan kunt u zich voorstellen dat zij van nature naar een gezamenlijke structuur waarin eigenlijk alles vanzelf goed gaat: iedereen heeft het beste met anderen voor en wordt het gelukkigst van anderen gelukkig te zien.
  Doe daar één enkele spychopaat bij, en u zult zien dat er geen andere ontwikkeling mogelijk is dan de geschiedenis van de mensheid tot dusver: de psychopaat zal meteen aanvoelen dat hij anders is, terwijl de empaten helemaal niks merken en geen enkele reden hebben om te vermoeden dat er iets akeligs gaat gebeuren. De psychopaat zal alleen maar voor eigenbelang werken, en all mogelijk strategies uitdenken om te profiteren van de groepsgeest van de empaten. De psychopaat zal zichzelf niet zien als iemand die iets mist (empathie) maar juist als iemand met een hogere intellgentie: hij kan iedereen om de tuin leiden en eindeloos profiteren. De psychopaat zals leiderschap uitvinden en hiërarchie, zal haarfijn aanvoelen wie er te verleiden is en met die personen een elite creëren. De empaten zullen zich onvoorstelbaar lang laten beetnemen, aangezien zij niét hun persoonlijk belang voorop stellen, en het “groepsbelang” altijd tegen hun opstand of ontwaken misbruikt zal worden.
  Ik vertrouw erop dat als u de situatie even in ogenschouw neemt, u ziet dat er niks aan te doen of te beoordelen is: het hele verloop staat vast en kan simpelweg niet anders zijn.
  Tótdat de empaten eindelijk in groten getale gaan zien wat er echt speelt, en de hele situatie stopleggen en omgooien.
  Maar dan zijn we alweer duizenden jaren verder…

  In elk geval: we kunnen op dezelfde wijze logisch voorzien dat dat moment MOET komen. En dat in onze globale maatschappij, dat moment NU is aangebroken. Het kan misschien nog even heel erg fout gaan, maar we zijn daar waar dit hele spel nu eindelijk tot zijn ontknoping komt: de empaten ontmaskeren de psychopaten en stoppen eindelijk met het afstaan van macht aan de meest zieke geesten die de aarde rijk is.

  Nogmaals dank voor uw videoboodschappen, het zijn de mensen zoals u die de omkeer teweeg brengen!
  Hulde!

 3. Ik vergat nog te vermelden dat de “nationale” belangen in de psychopatishe wereldmaatschappij natuurlijk alleen maar poppenkast zijn. Alle autoriteit ter wereld behoort tot de kleine groep psychopaten, die niks beters te doen heeft dan de massas empaten 24/7 zand in de ogen te strooien zodat we geen tijd hebben om op te merken dat de realiteit heel erg simpel is, en ook heel erg simpel kan worden omgekeerd. En zoals gezegd: na duizenden jaren is de vertoning behoorlijk op punt gesteld en zijn de fake subplots tientallen (als niet hondereden) lagen diep: creëer een probleem, maak dingen ingewikkeld zodat iedereen zich bezig houdt met alle mogelijke subplots, en het oorspronkelijke simpele feit dat de wortel van onze hele situatie niet zien. Het simpele basisfeit dat de meest zieke geesten door ons op een voetstuk worden gezet, en we kritiekloos doen wat die monsterbreinen ons opdragen, wat altijd, al duizenden jaren lang, alleen maar in hun voordeel en ons nadeel uitvalt.

 4. wtf !!! wat is er aan de hand,
  dat het tot de meerderheid der wereldbevolking niet wil doordringen,
  dat het wens en beleid van die WEF-krankzinnigen is het gros der aardbewoners uit te moorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *