Overige

Vriendenplek gaat Internationaal! – Friends Place goes International!

Het is zo ver! De censuur, propaganda en duizenden leden hebben erom gevraagd!  Facebook wordt meer een meer een censuurmachine, het voormalige twitter, nu X, is vrijwel zeker ten dode opgeschreven. In Nederland zijn we al succesvol actief met onze censuurvrije social media www.vriendenplek.nl. Maar duizenden leden, bedrijven, journalisten wilden meer, willen internationaal, en daar hebben we naar geluisterd. Met trots presenteren wij dan ook: https://friendsplaceinternational.com/ Een internationale social media site op eigen beveiligde servers, vrij van reclame, tracking advertenties, maar met jouw content, en het blijft van jou, gewoon simpele vrijheid! Vrijheid zoals het hoort te zijn, vrij! Maak je groep of pagina en begin met een nieuw vrij elan met het opbouwen van je volgers, GRATIS! Allemaal makkelijk en eenvoudig deelbaar Dus klik op de link, meld je aan (natuurlijk gratis) en neem je vrienden mee! TOT ZO in VRIJHEID!

Friends Place goes International!

It’s time! The censorship, propaganda and thousands of members have asked for it!  Facebook is becoming more a more a censorship machine, the former twitter, now X, is almost certainly doomed. In the Netherlands we are already successful with our censorship-free social media www.vriendenplek.nl. But thousands of members, companies, journalists wanted more, wanted to go international, and we listened. So we proudly present: https://friendsplaceinternational.com/ An international social media site on our own secure servers, free of advertising, tracking ads, but with your content, and it stays yours, just simple freedom! Freedom as it should be, free! Create your group or page and start building your followers, FREE! All easily and simply shareable. So click on the link, sign up (free of course) and bring your friends! SEE YOU IN A MINUTE in FREEDOM!

Klik/Click

(Visited 477 times, 1 visits today)