Ella Ster

Ella Ster*: Miljardairs en JPMorgan Chase Bank voor rechter gedaagd vanwege betrokkenheid bij Epstein’s sekshandel

“Jeffrey Epstein en zijn medesamenzweerders”

Een aantal Amerikaanse miljardairs zijn gedagvaard in een civiele rechtszaak tegen JPMorgan Chase Bank, om documenten te overhandigen en te getuigen over “het mensenhandelnetwerk dat door Jeffrey Epstein vanuit zijn wooncomplex op een van de Maagdeneilanden werd geëxploiteerd.”

De juridische claim is ingediend door de federale overheid van de Amerikaanse Maagdeneilanden tegen JPMorgan Chase Bank en stelt dat: “JPMorgan heeft willens en wetens financieel geprofiteerd van haar deelname aan en het faciliteren van Epstein’s sekshandel.” Daarbij stelt men dat Jeffrey Epstein niet alleen heeft gehandeld. In de aanklacht wordt 16x gesproken van “Epstein en zijn medesamenzweerders”.

De vordering stelt dat er een “netwerk van bedrijven en personen” was die direct of indirect “deelnamen in een patroon van criminele activiteiten in verband met de sekshandel”. Daarbij zou sprake zijn van “medeweten of roekeloze veronachtzaming” ten aanzien van het “seksueel misbruik van minderjarige meisjes” of het afdwingen van “commerciële seksuele handelingen” door jonge vrouwen onder “bedreiging met geweld, fraude en dwang”. JPMorgan ontkent deze beweringen.

Little Saint James eiland

Onderzoeksjournalist Liz Crokin die veel onderzoek deed naar pedofielennetwerken denkt daar anders over: “Epstein en zijn medewerkers hebben minderjarige meisjes naar de Maagdeneilanden gesmokkeld, gevangen gehouden en seksueel misbruikt, waardoor zij ernstige lichamelijke, geestelijke en emotionele schade hebben opgelopen.”

Epstein’s bankrekening bij JPMorgan Chase werd voor de zakelijke transacties gebruikt, waarbij de seksuele uitbuiting van jonge vrouwen en minderjarige meisjes tot de belangrijkste activiteiten van Epstein’s imperium behoorde.

Zakelijke netwerk van rijke zakenlieden, politici, academici, wereldleiders en prinsen

Om het zakelijke netwerk van medesamenzweerders aan te tonen zijn verschillende miljardairs gedagvaard en gevraagd om documenten aan de federale rechtbank in New York te overhandigen. Het gaat om: hotelmagnaat Tom Pritzker, de voorzitter van Hyatt Hotels; Sergey Brin, mede-oprichter van Google; vastgoedbelegger Mortimer Zuckerman en voormalig Disney topman Michael Ovitz, tevens de oprichter van het modellen- en artiestenbureau CAA (Creative Artists Agency), waar popzangeres Britney Spears, één van de meest waardevolle klanten is.

Prins Andrew, Virginnia Giuffre en Ghislaine Maxwell

De dagvaarding van hotelmagnaat Pritzker is geen verrassing. Zijn naam was al eerder genoemd in de rechtszaak van Epstein’s slachtoffer Virginia Roberts Giuffre, die Pritzker aanwees als een van haar verkrachters. Giuffre onthulde in 2011 dat Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell haar seksueel misbruikten en uitleenden aan andere rijke zakenlieden, politici, academici en wereldleiders toen ze 17 jaar oud was.1 Ze sleepte Maxwell in 2015 wegens smaad voor de rechter, nadat Ghislaine Maxwell een reeks openbare verklaringen had afgelegd waarin ze Giuffre als leugenaar bestempelde.

1) Giuffre’s verhaal werd in maart 2011 voor het eerst door de Mail on Sunday gepubliceerd. Ze sprak echter al sinds 2007 met de FBI die toen bezig was met een strafrechtelijk onderzoek wegens Epstein’s zedendelicten en mensenhandelpraktijken.

In die rechtszaak beweerde Giuffre dat ze gedwongen was seks te hebben met een “groot aantal mensen”, onder wie: George Mitchell, eveneens een directeur van Disney en de voormalige senator van de Amerikaanse staat Maine; Bill Richardson, de voormalig gouverneur van New Mexico; hedge fund manager Glenn Dubin; wijlen MIT wetenschapper Marvin Minsky; modellenagent en veroordeeld Epstein medesamenzweerder Jean-Luc Brunel; Epstein’s voormalige advocaat Alan Dershowitz; prins Andrew en een andere niet nader genoemde prins en een “bekende premier”.  Alle genoemde personen ontkenden Giuffre’s beschuldigingen.

Thomas Pritzker was Epstein’s “Numero Uno”

In november 2022 oordeelde een Amerikaanse rechter dat documenten van acht zakenpartners van Jeffrey Epstein, waaronder Thomas Pritzker, moeten worden vrijgegeven. Volgens Liz Crokin is dat tot op heden nog niet gebeurd. De dagvaarding van de miljardair in de rechtszaak van de VS Maagdeneilanden versus JPMorgan Chase, zou dat wellicht kunnen veranderen.

Het is gebruikelijk dat advocaten in civiele zaken mensen dagvaarden om informatie te verzamelen, die in een zaak niet per definitie medeplichtig zijn, maar wel relevant bewijs kunnen hebben. Echter, als Giuffre’s beschuldigingen tegen Pritzker waar zijn en hij wist dat ze gedwongen werd seks met hem te hebben, dan zou dat de hotelmagnaat medeplichtig maken in Epstein’s criminele mensenhandel.

Thomas Pritzker’s naam staat in het beruchte zwartboek van Jeffrey Epstein, waarbij hij stond aangeduid als “Numero Uno” met de vermelding van maar liefst 12 telefoonnummers.  Blijkbaar was hij een belangrijke contactpersoon. Het is ook opmerkelijk dat Epstein veel hotelnummers in zijn zwartboek had staan, waaronder het “Jerusalem Hyatt”.

Daarnaast had Pritzker met Epstein’s privéjet gevlogen, ook wel bekend als de ‘Lolita Express’. Dit blijkt uit de vlucht logboeken waarop ook de naam van Bill Clinton prijkt. Saillant detail is dat Pritzker de meest ruimhartige donateur was van Hillary Clinton’s presidentscampagne en ruim 16,6 miljoen dollar aan donaties schonk.

Fragment uit vluchtlogboek van Epstein’s privévliegtuig, met vermelding van Kevin Spacey en President William J. Clinton

Disney’s seksschandalen

Het feit dat Jeffrey Epstein in 2008 veroordeeld was voor zedendelicten met minderjarigen was voor talloze topmannen geen bezwaar om zaken met hem te doen. Of de gedagvaarde miljardairs ook medeplichtig waren aan Epstein’s sekshandel zal moeten blijken uit de opgevraagde documenten, communicatie en de te verwachten getuigenissen onder ede.

Naast Pritzker komt ook de naam van Ovitz voor in Epstein’s zwartboek. Ovitz was medeoprichter en tot 1995 voorzitter van het artiestenbureau CAA. Daarna was hij anderhalf jaar voorzitter van bestuur van The Walt Disney Company. Binnen beide organisaties zijn diverse bestuursleden in verband gebracht met andere seksschandalen.

In 2017 beschuldigde Rose McGowan CAA-agenten ervan als pooier voor de veroordeelde zedendelinquent Harvey Weinstein te fungeren. In hetzelfde jaar werd CAA-agent Cade Hudson beschuldigd van een Hollywood seksschandaal en werd CAA-agent Cameron Mitchell ontslagen wegens aanranding en seksuele intimidatie.

Ook Disney is de afgelopen jaren in verlegenheid gebracht door allerlei pedofilieschandalen. In 1999 is Patrick Naughton, voormalig topman van Walt Disney Internet, veroordeeld voor het bezit van kinderporno. In 2017 werd Jon Heely, directeur van Disney’s muziekuitgeverij, geschorst na beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Heely werd uiteindelijk vrijgesproken. In 2019 werd Michael Laney de voormalig Disney vice-president veroordeeld voor seksueel misbruik van een 7-jarig meisje. In 2014 publiceerde CNN een uitgebreid onderzoek waaruit bleek dat ten minste 35 Disney werknemers waren gearresteerd voor seksuele misdrijven tegen kinderen en het bezit van kinderporno. In 2022 werden zeker negen Disney medewerkers gearresteerd wegens kindermisbruik en kinderhandel.2

2) Operation March Sadness II: arrestatie van vier Disney-medewerkers, Operation Child Protector: arrestatie van 17 mensen betrokken bij kinderhandel waarvan drie Disney-medewerkers, Operation Cyber Guardian II: arrestatie van 13 pedofielen, waarvan twee Disney-medewerkers.

Disney cruises naar Epstein pedo-eiland

Er zijn talloze connecties tussen Disney en Epstein. Zo verzorgde Disney Cruise Lines snorkelexpedities naar Epstein’s eiland Little St. James. Men vraagt zich af waarom men specifiek die locatie had gekozen omdat Little St. James vanaf de kust van Florida niet de meest voor de hand liggende en nabije locatie is om te gaan snorkelen. Was het een dekmantel om zo ongemerkt kinderen vanuit Disney World naar het berucht pedo-eiland te smokkelen?

In 1985 organiseerde Maxwell een evenement met Disney in het huis van Lord en Lady Bath, waar ze ironisch genoeg een cheque overhandigde voor een fonds om de kinderen te redden. Verder is het opmerkelijk dat voormalig senator Mitchell, door Giuffre aangewezen als een van haar vermeende misbruikers, ook als topbestuurder voor The Walt Disney Company werkte. Bovendien blijkt uit e-mails tussen voormalig JPMorgan-directeur Jes Staley en Epstein dat zij voor verhandelde meisjes Disney-codewoorden gebruikten, zoals “Sneeuwwitje” en “Beauty & the Beast”. Dit roept vragen op in hoeverre de CEO van de megabank afwist van het kindermisbruik en de mensenhandel naar het eiland.

Fragment uit vordering VS Maagdeneilanden versus JPMorgan Chase

Epstein’s landgoed moet meer dan 105 miljoen dollar betalen in schikking met VS Maagdeneilanden

Na Epstein’s dood volgde een bijna drie jaar durende juridische strijd tussen de Amerikaanse Maagdeneilanden en het landgoed en nalatenschap van Epstein, die resulteerde in een schikking van 105 miljoen dollar. Dit zal gefinancierd worden door de verkoop van Epstein’s grootste eiland Great St. James.

De waarde van het kleinere en meest beruchte eiland Little St. James, wordt geschat op 125 miljoen dollar. Er is overeengekomen dat de helft van de opbrengst uit de verkoop van dit voormalige pedo-eiland eveneens ten goede komt aan de VS Maagdeneilanden. Een deel van het geld zal gaan naar een fonds ten behoeve van slachtoffers van seksueel misbruik en sekshandel. Het andere deel wordt benut om de juridische procedures voort te zetten.

Na dit behaalde succes dat toe te schrijven is aan de inzet van Denise George, die als advocaat-generaal namens de VS Maagdeneilanden optrad, diende ze een juridische claim in tegen JPMorgan Chase Bank, vanwege medeplichtigheid en samenzwering in Epstein’s sekshandel. Enkele dagen later werd Denise George ontslagen, waarbij onduidelijk bleef wat de reden voor haar ontslag was geweest.

Medeplichtigheid van politici en overheden

Ondertussen doken er belastende documenten op die blootlegden dat de VS Maagdeneilanden Jeffrey Epstein enorme belastingvoordelen hadden verstrekt en voor 90% hadden vrijgesteld van inkomstenbelasting en op de accijnzen 100% vrijstelling hadden gegeven.

Zijn criminele verleden was geen bezwaar geweest bij de goedkeuring van die aanvraag. Het is dan ook de vraag in hoeverre de overheid van de VS Maagdeneilanden daarmee zelf ook medeplichtig was aan het faciliteren van het mensenhandelnetwerk.

De rechtszaak tegen JPMorgan Bank zal hopelijk meer licht schijnen op de omvang van het mensenhandelnetwerk en welke grote spelers hem in zijn criminele activiteiten hebben ondersteund. Slachtoffers spraken al eerder van een internationaal netwerk van machtige mensen, die in staat waren om jonge seksslaven te kopen en daarbij op elke rechtsbescherming konden rekenen. Dit roept eveneens twijfel op over de neutraliteit van het rechtssysteem, omdat er nog steeds geen enkele grote speler die betrokken was bij Epstein’s sekshandel is berecht.

Chantage-operatie

Nu een aantal miljardairs in de rechtbank moeten getuigen biedt dit hoop dat deze beerput verder open zal gaan. Documenten die inzicht kunnen verschaffen over welke zakenmensen en politici het pedo-eiland hebben bezocht, zijn de uitgebreide vlucht logboeken, waarvan in de zaak van Virginnia Giuffre maar een deel openbaar is gemaakt. Als er daarnaast ook inzage komt in de geldstromen van en naar Jeffrey Epstein, is het de vraag of zijn clientèle onberecht zal blijven.

 

Er zijn in de loop der jaren veel mensen naar voren gekomen die zeiden dat Epstein een chantage-operatie leidde. Liz Crokin noemt als voorbeeld Hoffenberg, een voormalige ‘mentor’ van Epstein en John Dougan, die hulpsheriff was in Palm Beach, Florida toen Epstein voor zijn eerste reeks zedendelicten in de gevangenis zat. “Dougan zou de tapes hebben gekopieerd, gecodeerd en vervolgens naar Rusland zijn gevlucht. Hij zei dat hij zeker weet dat deze tapes chantagemateriaal bevatten waarbij rijke mensen betrokken zijn — en dat prins Andrew een doelwit was”, aldus Crokin.

De mysterieuze zelfmoord

De enorme hoeveelheid camera’s die zijn aangetroffen in Epstein’s woning in New York en op zijn landgoed op Little St. James, maakt die claim van een chantage-operatie heel aannemelijk. Het explosieve materiaal dat daarmee verzameld zou zijn, om politici en andere machtige mensen in de tang te houden, had wellicht alles te maken met de mysterieuze zelfmoord van Epstein. Volgens de officiële lezing pleegde hij in 2019 op 66-jarige leeftijd zelfmoord in de gevangenis in afwachting van zijn strafproces op beschuldiging van sekshandel. Zijn verdwijning zal bij menig bezoeker van Little St. James tot grote opluchting hebben geleid.

Feit blijft dat een internationaal netwerk van vooraanstaande en welvarende mensen er geen bezwaar tegen had om Epstein zelfs na zijn veroordeling in 2008 en bekentenis van pedofilie op zijn berucht pedo-eiland te bezoeken of elders met hem op te trekken. Desondanks  is de Epsteinzaak volgens New York detective Rothstein — die in zijn lange carrière talloze mensenhandelnetwerken oprolde — nog maar “het topje van de ijsberg”.

Ella Ster | Bron: ellaster.nl

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 1.391 times, 1 visits today)