2 thoughts on “Het belang van grondrechten in een democratische rechtsstaat. Een gesprek met Barbara Oomen
 1. Welke grondrechten? Welke democratische rechtsstaat, waar zeveren jullie toch allemaal over? Leven jullie wel hier?

 2. 19.29 waarden zijn wel degelijk gewogen (22 Juli 2021), maar voormalig minster WVS heeft ze genegeerd!

  Vragen van het lid Van Haga (Groep van Haga) aan de Minister-President en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport waarin de lockdown werd ontraden (ingezonden 22 juli 2021).
  Vraag 1

  Bent u bekend met het bericht ««Overheid offert 520.000 levensjaren!» blijkt uit WOB-verzoek EZK van oud CBS directeur…»?1
  Vraag 2

  Wat vindt u van het feit dat er een overheidsrapport is waarin staat dat ambtenaren een lockdown hebben ontraden, aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (quality-adjusted life years, qaly’s) verloren zouden gaan? Kunt u uw antwoord toelichten?
  Vraag 3

  Bent u bekend met het feit dat uit de interne stukken blijkt dat de toenmalige Minister van Economische Zaken en Klimaat (Wiebes) de documenten heeft gezien en dus kennis heeft gehad van een kosten-baten analyse die luid schreeuwde om een lockdown-nee? Kunt u uw antwoord toelichten?
  Vraag 4

  Heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken en Klimaat het rapport gedeeld met het kabinet? Zo ja, waarom is de koers niet bijgesteld nadat deze informatie voorhanden was?
  Vraag 5

  Op welk moment was de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de hoogte van dit rapport?
  Vraag 6

  Op welk moment was de Minister-President op de hoogte van het rapport?
  Vraag 7

  Zijn dit rapport of de conclusie van dit rapport waaruit blijkt dat een lockdown 520.000 qaly’s zou kosten besproken met het OMT? Zo ja, wat vond het OMT ervan? Zo nee, waarom niet?
  Vraag 8

  Wat vindt u van het feit dat terwijl er gewaarschuwd is voor de pijnlijke en zeer nadelige gevolgen van de lockdown, deze toch rücksichtslos is doorgedrukt, met alle gevolgen van dien? Kunt u uw antwoord toelichten?
  Vraag 9

  Deelt u de mening dat deze kwestie riekt naar toeslagenaffaire-achtige toestanden, waarbij feiten zijn achtergehouden en verdonkeremaand? Kunt u uw antwoord toelichten?
  X Noot
  1

  BLCK BX.tv, juli 2021, ««Overheid offert 520.000 levensjaren!» blijkt uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur…» https://www.blckbx.tv/videos/overheid-offert-520000-levensjaren

  Indiener
  Wybren van Haga (GvH)

  Gericht
  Hugo de Jonge (CDA)

  Mark Rutte (VVD)

  Access ( 23135 )
  Publicatiedatum
  22 Juli 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *