Overige

Inspiratie voor een gezondere wereld – Een documentaire met Dr.Ir. Carla Peeters.

De laatste vijftig jaar zijn we steeds langer gaan leven, echter voor een steeds groter deel van de bevolking met minder kwaliteit van leven. Hoe ouder, des te meer chronische ziekten, des te meer medicijnen en zorgkosten gebruikt worden. Ook voor jongeren wordt een toename in chronische ziekten gezien. Tijdens de coronacrisis is een verdere toename in chronische ziekten, verzuim, arbeidsongeschiktheid en oversterfte waargenomen. Voor het eerst, sinds decennia, begint de gemiddelde leeftijd dat we sterven te dalen. In Engeland en Amerika werd een afname van de gemiddelde leeftijd al voor de coronacrisis gezien. Over de oorzaak tast men nog in het duister.

Steeds vaker wordt een verband gelegd met een toename van chemische stoffen die het ecosysteem uit evenwicht brengen. Chemische stoffen, waaronder ook medicijn (resten), zijn stoffen die in de natuur niet voorkomen en daardoor moeilijk worden afgebroken. Inmiddels zijn ze overal en nemen de concentraties toe. De gezondheid van de mens kan nadelig beïnvloed worden omdat de stoffen zich in het lichaam opstapelen en zo metabole processen en het immuunsysteem kunnen verstoren.

Door de trend van medicalisering en technologisering zal de hoeveelheid chemische stoffen zoals microplastics, zware metalen en nanodeeltjes naar verwachting verder toenemen. De korte en lange termijn gevolgen en de onderlinge interactie van deze nieuwe chemische stoffen is vaak niet bekend. Voor iedere persoon kan de limiet die verdragen kan worden verschillend zijn. Kinderen kunnen minder toxische stoffen verdragen omdat zij nog niet goed in staat zijn om te ontgiften.

Om chemische verstoorders te kunnen neutraliseren is het nodig dat het lichaam effectief kan ontgiften en over voldoende voedingsstoffen kan beschikken. Wanneer er onvoldoende voedingsstoffen aanwezig zijn (ondervoeding) verzwakt het immuunsysteem. Hierdoor wordt de kans op chronische ziekten en infectieziekten groter. Een gezonde voeding en leefstijl is onontbeerlijk voor een veerkrachtig immuunsysteem. Eerlijke voeding van de boer die houdt van zijn werk, voldoende beweging, natuur, sociale contacten en werk dragen allen bij aan gezond oud worden. Niet voor niets stelt Hippocrates “Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”

Voor een gezondere wereld is het belangrijk dat we beseffen dat we eigen keuzes kunnen maken voor een gezonder lichaam, een gezondere samenleving en een gezonder ecosysteem. Belangrijker dan ooit is het om vanuit verschillende invalshoeken geïnformeerd te zijn. Transparante informatie. Respect en waardering voor historie en onderlinge samenhang en afhankelijkheid. De weg naar herstel is een toekomst in vrijheid met goede en voldoende voeding en de mogelijkheid voor onderwijs en werk voor iedereen.

dr.ir. Carla Peeters, 3 oktober 2022

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=INUrJedXB7k

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Van Jail naar Freedom? Klik & Klaar! –>  Vriendenplek.nl 

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIMnl

X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 70 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 722 times, 1 visits today)