Overige

Lichtbakens # 1: Mattias Desmet & Peter Vandermeersch

Via de nieuwe reeks ‘Lichtbakens’ wil The Human Side inspirerende stemmen diepgaand in gesprek laten treden vanuit verschillende vakgebieden. Elke uitwisseling, die zich bij voorkeur situeert op het boeiende snijpunt tussen wetenschap en spiritualiteit, laat licht schijnen op de huidige en toekomstige tijd. The Human Side reikt hiermee letterlijk ‘lichtbakens’ aan – een nieuw perspectief, duiding en inhoud – om elegant te navigeren doorheen deze uitdagende era van uiterlijke en innerlijke transformatie.

INHOUD
In deze eerste aflevering gaat Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de UGent, in gesprek met vegetarische kok en geestesonderzoeker Peter Vandermeersch (De Zonnekeuken).
Het gesprek werd opgebouwd rond de centrale vraag: hoe eindigt een totalitair verhaal en hoe ontwikkelt zich een nieuwe cultuur? Deze thematiek wordt belicht vanuit zowel ‘de wetenschap’ (de psychologie) alsook vanuit de geesteswetenschap of ‘concrete spiritualiteit’. Een dialoog die uitmondt in hoopvolle, elkaar aanvullende en verdiepende beelden, inzichten en gezichtspunten.

Bron: https://www.thehumanside.be/lichtbakens

(Visited 748 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *