Overige

P4F stopt met marsen organiseren

Police for Freedom, 10 september 2021

In maart vorig jaar begonnen.

Invulling geven aan groeiende behoefte veilig te kunnen demonstreren, marsen en uitspreken van vrij mening. P4F is opgericht als ‘politie voor de grondrechten’.
Via Baarn, Barneveld, Apeldoorn en Rotterdam, uiteindelijk in een prachtige landelijke samenwerking, heeft P4F bijgedragen aan de mogelijkheid tot veilig demonstreren en marsen. Dit is nu weer mogelijk voor iedereen om te organiseren. P4F zal daarom daar geen actieve rol meer in gaan betekenen. IHGVV of EHBO’ers zijn voor alle organisaties goed te vinden en zelf te contacten.

Verklaringen:

Er is duidelijk behoefte bij de beroepsgroepen, zich te kunnen uiten in een video statement of een rondetafel gesprek. P4F ziet dat daar nog extra mogelijkheden toe dienen te worden gecreëerd. Dat zal de komende periode een hoge prioriteit gaan hebben.
M.b.t. acties, marsen of demo’s ziet P4F nog wel drie duidelijke targets.
Boeren, kinderen en een demo in Den Haag.

Boeren:

Er worden momenteel goede contacten gelegd met de boeren. Er is behoefte aan een vorm van landelijke samenwerking vóór en mét onze boeren. Handen af van onze boeren. P4F gaat daarom banden met boeren aanhalen en kijken wat er mogelijk is aan samenwerking.

Kinderen:

18 september aanstaande houdt WWD een mars in Amsterdam. Met als hoofdonderwerp ‘de kinderen’. Duidelijk is dat de angst voor de veiligheid van onze kinderen groeit. Lichamelijke integriteit en gezag van ouders over eigen kinderen staat op de tocht. Daarom zal P4F volle kracht steun bieden aan 18 september en iedereen oproepen in een landelijke samenwerking als afgelopen zondag 5 september, ook 18 september memorabel te maken.

Den Haag:

Er is een groeiende vraag naar een mars in Den Haag. P4F vindt dat grondrechten niet alleen geldig zijn in Amsterdam of Rotterdam, maar ook in Den Haag. Daarom heeft P4F een mars aangemeld in Den Haag, voor zondag 17 oktober 2021.
Voortschrijdend inzicht:
Zodra duidelijk wordt, dat vrijheden weer worden ingeperkt en er een rol voor P4F is weggelegd in organisatie van tactischer geplande marsen of puzzeltochten, dan zal P4F daar uiteraard zich opnieuw hard voor gaan maken.

Dennis & Micha

(Visited 417 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *