Overige

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, Deel 10 – De psychologie, door Meredith Miller – Nederlands ondertiteld

Mijn eerste gedachte bij het horen van de aanstaande lockdown, in maart 2020, was
“dit gaat ongekende psychologische gevolgen hebben.”

Ik ben niet van het opdringen, maar deze video is een “must see.”

Wat mij het meest verbaasde tijdens het vermaledijde corona-era, en wat mijn pessimisme aangaande de toekomst verder met een dikke lijn onderstreepte, was het grote gemak waarmee de massa meeging in het vertelsel en zich braaf door slechts een paar lieden liet opleggen wat te doen, wat niet te doen, hoe zich te gedragen in hun persoonlijk leven. Tot en met hoeveel gasten je in je privésfeer mocht ontvangen. Maatregelen te volgen die, door je gezond verstand te gebruiken en je degelijk te informeren, indruisten tegen wat men van overheidswege propageerde, het zou zijn ter bescherming van zichzelf en de ander. Denk niet na over (het gebrek aan) kwaliteit en de controle op mondmaskers, die er niet was en ook niet kon zijn. Denk niet na over het voortdurend terug inademen van een deel van wat je poogde uit te ademen maar in het masker blijft hangen, naast allerlei microdeeltjes van God weet wat. Denk niet na over dat je daardoor minder zuurstof en meer CO2 inademde, de leven gevende adem die zorgt dat we optimaal kunnen functioneren, zowel fysiek als mentaal. Vertrouw de overheid. Vertrouw de wetenschap.

Plus de duizend andere dingen die ik waarnam in deze periode, maar ik zal hier stoppen voor het op een tirade uitdraait.

De kern van dit alles is gedrag, en de leer van het gedrag is de psychologie. Het was een vroege realisatie, aan het begin van mijn volwassen leven, dat iedereen, zonder uitzondering, overal en altijd gedrag vertoond en dat het misschien wel handig was me daar meer in te verdiepen. Mijn voorliefde voor psychologie was geboren en het werd een tweede natuur het gedrag van mensen en de beïnvloedende omstandigheden te observeren, via media zowel als in het echte leven.

In deze uitermate waardevolle, leerzame, laagdrempelige en heldere video komt Meredith Miller aan het woord. Haar expertise ligt op het psychologisch vlak. Meer precies, ze helpt slachtoffers van misbruikrelaties bij het helingsproces, haar specialisatie is narcistisch misbruik.

Ze zet de kenmerken uiteen van een misbruikrelatie en projecteert deze op de wereldwijde situatie tussen begin 2020 en begin dit jaar, 2022. Ze ziet duidelijke parallellen met Stockholmsyndroom, dat ze in detail uitlegt. Vanuit haar kennis en ervaring geeft ze een uitermate plausibele verklaring hoe het mogelijk was dat nagenoeg de gehele wereldbevolking zich in liet pakken door een vertelsel dat geen werkelijkheid was.

Ik denk dat iedere kijker elementen van hun eigen situatie terug zal herkennen bij het zien van deze video, misschien wel de belangrijkste tot nu toe in deze reeks.

Eerder delen staan hier:

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, Deel 9 – Vraag en antwoord 1 – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, Deel 8 – Werner Bergholz – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, Deel 7 – Arne Burkhardt – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, deel 6 – Dr. Antonietta Gatti – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, deel 5 – Dr.Mike Yeadon – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, deel 4 – Dr. Sucharit Bhakdi – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, Injecties en psychologische oorlogsvoering, deel 3 – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, Injecties en psychologische oorlogsvoering, deel 2 – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, Injecties en psychologische oorlogsvoering, deel 1 – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, Opsomming Dag 3, en een bekentenis van Bill Gates – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, Dag 3 – De PCR-test, deel 6 – Shankara Chetty – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, Dag 3 – De PCR-test, deel 5, John O’Looney – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, Dag 3 – De PCR-test, deel 4 Remdesivir, met Bryan Ardis – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, Dag 3 – De PCR-test, deel 3 – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, Dag 3 – De PCR-test, deel 2 – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, Dag 3 – De PCR-test, deel 1 – Nederlands ondertiteld

Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, de eerste 21 video’s – Nederlands ondertiteld

Deel dit met wereld, opdat we allemaal kunnen en moeten weten wat er echt gaande is!!

Wederom is de vertaling gedaan door Erick van Dijk, waarvoor een diepe buiging!

U kunt Erick volgen via zijn eigen Bitchute kanaal: https://www.bitchute.com/channel/Dn2nOjrl76U1/

Ook is Erick te volgen via het censuurvrije Vriendenplek: https://vriendenplek.nl/ErickvanDijk

In deze wereld kun je zomaar ineens een social media ban te pakken hebben. Op Facebook bijvoorbeeld, of Twitter. Belangrijk dus om te weten hoe en via welke social media je ons kunt volgen!

Facebook – https://www.facebook.com/hetanderenieuwsnl

Facebook zusterpagina : https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Signal: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Natuurlijk via www.hetanderenieuws.nl

En via het censuurvrije Vriendenplek.nl  https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws
Hier kun je in vrijheid reageren en communiceren!

(Visited 1.123 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0 Dag 4, Deel 10 – De psychologie, door Meredith Miller – Nederlands ondertiteld
 1. De mens leeft met 13 manen en de zon. Dit houdt in dat de nachten zijn bedoeld om na te denken over je acties overdag en de zon activeert de nieuwe acties van de dag en krijg je een eureka gevoel. Ah, als ik het zo doe gaat het wellicht wel lukken. Het woord kalendar betekent schuldbekentenis en/of schuldregister of boetedoening als je er niet op terug komt en het in de lucht (ether) blijft hangen en heb je onverwerkte emotie van het verleden. Als 80% in het onderbewustzijn zit van de afgelopen 2 eeuwen praat je over hhhhheeeeeelllllllll veel niet verwerkte emoties die er niet mogen zijn als gevolg van deze natuurwet die 2 eeuwen over onze aarde heerste en had de navolgende ingrediënten: Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die tot 2009 duurde en langzaam aan het veranderen is.
  There’s got to be a solution in both ways = win-win

  Lossen deze zich niet op dan krijg je dit: Doktoren, vooral psychiaters, hebben sedert jaren verwacht tal van dat de vele overgrote psychische lasten van het merendeel de bevolking zich zouden uiten in ziekteverschijnselen van geestelijke en lichamelijke aard. Heden zien wij daarvan de bewijzen die tot ernstig nadenken moeten stemmen. Allereerst moet op het innerlijke verband tussen ziels-en lichaamsziekte gewezen worden en dan moet naar voren gebracht worden dat zielsziekten zonder lichamelijke terugslag en oorspronkelijke lichamelijke ziekten zonder belasting van de psychische kracht nauwelijks meer denkbaar zijn. “Overheden zijn de natuurlijke advocaten der armen, en het maatschappelijk vraagstuk valt voor een groot gedeelte onder hun jurisdictie” ?????
  Zij zijn geeneens dokter?????

  Half miljoen jongeren ‘psychisch ongezond’: ‘Pandemie heeft er ingehakt, ook zorgen over toekomst’

  Mensen die geraakt worden door afwijzing vanuit hun 2e chakra hebben vaak de neiging om vanuit pijn uit te halen, jaloers te reageren, willen je manipuleren, oude koeien uit de sloot te halen, willen graag bevestiging en gelijk hebben met hun overtuigingen en vatten de afwijzing zeer persoonlijk op. 
  Wees niet bang als je hier momenteel mee te maken hebt, laat deze mensen los als ze niet meer in je leven passen. Als er geen ruimte meer is voor deze mensen. Laat maar los in liefde en groei verder. Jij hebt het recht om los te laten! Als een ander daar moeite mee heeft, laat die les bij die ander, je hoeft niet te helpen, te redden of te overtuigen. Deze persoon heeft ook een pad om te bewandelen net als jij. 
  Vast houden heeft werkelijk geen zin. Het neemt je kracht en energie weg. Want al je levensenergie pomp jij in vasthouden. Laat maar los en voel hoe bevrijdend dat werkt en hoe je energie gaat stromen. Vasthouden belemmert ook de vrijheid van de ander. Ook de ander kan niet verder als jij vasthoud.
  Soms zijn mensen er niet klaar voor om met je mee te groeien. Soms kom je ze verderop misschien wel weer tegen op je pad als dat de bedoeling is. En zo niet, dan was het in eerste instantie nooit de bedoeling geweest dat deze persoon in je leven mee zou groeien. En jij heb zoveel energie verspilt om vast te houden.

  Zonde…. laat maar los in liefde…. 
  En maak ruimte vrij voor mooiere dingen in het leven.

  https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=657

 2. En onderwijl gaan ze gewoon door met hun 4e industriële revolutie en hebben ze het nog niet opgegeven en zie je hier:
  21st-century skills

  Door AI, automatisering en robots zullen veel banen veranderen of verdwijnen. Overleeft jouw baan het?

  Zo zijn er experimenten om je eten via drones thuis te brengen en is White Castle bezig met de ontwikkeling van een robot genaamd Flippy die burgers kan bakken. Oppassen dat ie zijn vingers niet brandt….

  Gratis Tech skills leren
  Dit is misschien wel dé kans van je leven. Volg met STAP-subsidie een gratis Tech opleiding en leer toekomstbestendige vaardigheden.

  Tech is voor iedereen
  Horecamedewerker Gregor nam de stap om Tech-skills te leren. Inmiddels werkt hij al een jaar als Developer.

  Heb je nog vragen? Of ben je benieuwd naar welke skills bij je passen?
  Wij denken graag met je mee.
  Plan vrijblijvend een adviesgesprek in.
  Wacht hier alleen niet te lang mee, want de STAP-vooraanmeldingen staan open tot 1 juli.
   
  Groetjes,
   
  Minou Frolichs
  Student Relations
  +31 (0) 20 890 3958 | +31 (0)88 1660316
  wincacademy.nl | welkom@wincacademy.nl

  Alarming Smart Technologies Are Taking Over in todays, you are going to witness some of the most advanced and newest smart technologies but where are we as humans the who only can live by real love and understanding https://youtu.be/fRaqBVN2IYA

  https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/5149744/Whitepapers/Whitepaper_Bestaat_mijn_baan_nog_over_5_jaar.pdf?utm_campaign=Marketing%20mailflow&utm_medium=email&_hsmi=216464576&_hsenc=p2ANqtz–SjOAFqqjlozGrvjsTQwoK3Nya6GHgbNcMxNt3dVOBDHyZbAtOUhcRO_JHXltX7uDNNgShFz-bVqIV1W0uTNCUGgJCi9PUJcTAoQ07mY9oHv9_6LM&utm_content=216464576&utm_source=hs_automation

  Kopieren ze deze:
  China Innovation! Alarming Smart Technologies Are Taking Over China
  The world now is gradually populated with various kinds of smart technologies as scientists and inventors keep on innovating and inventing new things to help us do things even better. In China, smart technology is the driving force of high-quality development and economic growth of the country. Today, you are going to witness some of the most advanced and newest smart technologies in China that are unknown to many.
  https://youtu.be/fRaqBVN2IYA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *