Café Weltschmerz

Contouren van een post-griep19 samenleving

Jan van Gils in gesprek met schrijver Loek Dullaart, initiatiefnemer van een viertal ‘Alertgroepen’, over de huidige coronacrisis, haar ontstaansgeschiedenis en de essentie van de huidige wereldproblematiek. Hoe kun je je als mens staande houden en deze crisissituatie ombuigen tot nieuwe vormen van menselijkheid, vrijheid en solidariteit?

De grote vraag voor iedereen op dit moment is: Moeten we meegaan in de dwang van de controlemaatschappij, in de steeds verder voortschrijdende technocratische ‘vooruitgang’ c.q. onderdrukking? Of zijn er mogelijkheden voor een alternatieve weg, via het creëren van een ‘vrijstaat’ met onafhankelijkheid, spiritualiteit en authenticiteit als basis?

Welke werkvormen vanuit de direct-democratische of anarchistische staatsmodellen zijn hier werkzaam, welke coöperatieve economische vormen zijn denkbaar? En hoe creëren we vrijheid in het denken, in de media, in onderwijs, wetenschap maar bovenal: vrijheid in onze eigen gezondheidszorg?

(Visited 280 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *