University of me

Coronadebat 20 januari 2022 | Ernst Kuipers vertelt fabeltjes aan Fleur Agema

Op 20 januari 2022 vond in de Tweede Kamer het corona-debat plaats over de afschaffing van het corona-toegangsbewijs en de corona spoedwet. Fleur Agema (PVV) wist de minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers (D’66), een aantal vragen te stellen waarop ze geen, een ontwijkend, een onvolledig of een onjuist antwoord kreeg. De voorzitter, Vera Bergkamp (D’66) ging haar boekje regelmatig te buiten door niet te sturen op juiste beantwoording van Agema’s vragen en door herhaaldelijk de interruptie af te breken en de minister weer aan het woord te laten. Op de vraag of minister Kuipers bekend was met de situatie van een kerstfeest onder ziekenhuismedewerkers in Málaga antwoordde de minister ontkennend, waar hij op kamervragen die Agema in december al gesteld had bevestigend beantwoordde. Een leugen dus.

 

==

 

Volg Het Andere Nieuws nu via Signal: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

(Visited 1.369 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Coronadebat 20 januari 2022 | Ernst Kuipers vertelt fabeltjes aan Fleur Agema
 1. Breaking news
  Een levend lijk vernietigt Nederland
  ——————————————————–

  Ernst Kuipers blijkt reeds jaren geleden al overleden te zijn na een noodlottige skitocht
  in Davos. Zwaar onderkoeld is hij toen in het mortuarium geplaatst naast het tweede huis van
  Klaus Martin Schwab. In die tijd had Klaus nog innige contacten met Dr. Frankenstein en
  in een jolige bui werkten beiden de idee uit het lichaam met formaline te conserveren voor
  transhumane experimenten. Met behulp van Bill Gates zou het inwendige van Ernst voorzien
  worden van een titanium skelet bestuurd door decentrale transputers. Aanvankelijk leek dit
  te werken, maar na enige tijd bleek dat Gates het operatinsysteem niet zelf had geschreven
  bij gebrek aan ook maar enig talent voor informatica. Tot overmaat van ramp weigerde de
  oorspronkelijke programmeur iedere verdere medewerking nadat hij ontdekte dat hij was
  betaald met valse dollarbiljetten en daardoor zelfs een gevangenisstraf niet kon ontlopen.

  Bovenstaande leidde tot een breuk tussen Frankenstein en het duo Gates-Schwab. Frankenstein
  vertrok naar Mera in Transylvanie met medeneming van het levenloze lichaam. Hierop ging de
  grote geleerde aan de slag met de ethertheorie van Tesla en slaagde erin een sympatisch en
  een parasympatisch zenuwstelsel in het gedistribueerde netwerk van transputers met behulp van de taal
  occam te installeren. Het geniale was hierbij dat het lijk zich kon voordoen als levend door het
  onttrekken van energie uit het vacuum.

  Na de tweede wereldoorlog werd het vacuum verbannen
  uit de wetenschap omdat het strijdig zou zijn met de philosofische gedachten van Einstein. Een schijnbare
  tegenstrijdigheid ontstaan door het verraad van Einstein aan zijn eerste vrouw Mileva Marić die de eigenlijke
  wiskundige was in de ontwikkeling van de volledige theorie.

  Maar genoemde Mileva speelt geen verdere rol in deze geschiedenis, weggevaagd door ‘big tech’ omdat
  haar voortborduren op Nicola Tesla zou kunnen leiden tot goedkope energie zonder noemenswaardige
  vervuiling.

  Het slot van de historie is dat Klaus na de dood van Frankenstein het levende lijk bij de boedelveiling
  in Mera voor slechts enkele forinten kon kopen en thans inzet bij de vernietiging van het nederlandse volk
  en de nederlandse identiteit!

 2. God zij dank biedt het EU-Hof voor de Rechten van de Mens soelaas:
  wat ernst wil is VERBODEN door het HOF in haar recente bindende besluit.
  Voor meer: zie de site fromrome.info d.d. 6 februari.
  Lang leve het HOF!

 3. Een betrekkelijk eenvoudige wijze om als burger vandaag uw onvrede omtrent alle tirannieke COVID dictaten kenbaar te maken is om een Canadese vlag aan uw gevel te laten wapperen .
  Dit wekt gegarandeerd de aandacht van het publiek op . 🇨🇦

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *