Overige

Dr. John Campbell: Oversterfte en tekort aan gegevens

We weten, door alle verschillende maatregelen, dat er nu veel meer mensen sterven dan voor de pandemie. Vooral de impact op de harten van mensen, en in toenemende mate op de harten van jongeren, verdient aandacht. De British Heart Foundation meldde afgelopen juni dat sinds het begin van de pandemie 100.000 mensen meer zijn overleden dan verwacht. Dat is zeker een belangrijke reden om deze kwestie serieus te nemen.

We weten dat de vaccinatie negatieve effecten heeft. Iedereen erkent dat; het is een kwestie van de mate waarin die effecten zich hebben gemanifesteerd. Ik ben bang dat de werkwijze van de MHRA ernstig tekortschiet. In het verslag-Cumberlege – waarnaar in het eerdere debat werd verwezen – werden zorgen geuit over de manier waarop behandelingen worden gereguleerd en vergunningen worden afgegeven, maar daar is nog niets aan gedaan.

We weten nu dat de MHRA al in februari 2021 wist van het effect van het AstraZeneca-vaccin op de bloedstolling, maar daar pas enkele maanden later een waarschuwing over uitvaardigde – in april, een maand nadat andere landen het AZ-vaccin hadden opgeschort. De MHRA wist ook van de prevalentie van hartproblemen en myocarditis in februari 2021, maar deed daar niets aan tot juni van dat jaar. In de tussenliggende tijd werden miljoenen mensen gevaccineerd zonder de kennis die de MHRA had. Zoals gezegd zijn we er onlangs achter gekomen dat Pfizer de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin verkeerd heeft voorgesteld. Daarvoor is het bedrijf nauwelijks teruggepakt en er is geen noemenswaardige boete opgelegd. Zoals we hebben gehoord, zijn er slechts een paar duizend pond aan onkosten in rekening gebracht.

Het regelgevende systeem dat toezicht houdt op de farmaceutische bedrijven is zeker zeer tegenstrijdig, niet in het minst omdat het deels wordt gefinancierd door de farmaceutische bedrijven die het moest vertegenwoordigen. Het is veelzeggend en zorgwekkend dat zij zoveel geld hebben verdiend aan de vaccins en tot nu toe niet de schade lijken te vergoeden die hun vaccins hebben aangericht. Kan de minister ons vertellen of de vrijwaringen tegen civiele en overheidsacties die de regering aan het begin van het productieproces aan de vaccinfabrikanten heeft toegekend, nog steeds van toepassing zijn als blijkt dat de bedrijven de regering en het publiek hebben misleid over de veiligheid en werkzaamheid van hun product?

Het onderzoek is genoemd. Er zijn zoveel onbeantwoorde vragen en duidelijke rode vlaggen dat het me verbaast dat de media en het Parlement zich niet meer bezighouden met excessieve sterfgevallen. Het verbaast me dat er niet meer aandacht aan deze kwestie wordt besteed. Het is een feit dat dit schandaal – als het al een schandaal is – niemand op hoge plaatsen in ons land aangaat. Het is waar dat er een onderzoek loopt, maar zoals de geachte afgevaardigde voor Blackley en Broughton al zei, stelt dit onderzoek toch zeker de verkeerde vragen.

Bron: https://www.youtube.com/@Campbellteaching

Waar kun je Het Andere Nieuws volgen?

Natuurlijk op ons eigen censuurvrije media platform:

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Terug op Facebook met een nieuw kanaal: https://www.facebook.com/HetAndereNieuws1

Facebook Backup: https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

X: https://twitter.com/VriendenPlek

Gettr: https://gettr.com/user/hetanderenieuws

MeWe: https://mewe.com/hetanderenieuws.41/posts

Signal, kanaal 1: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Signal, kanaal 2: https://signal.group/#CjQKIN8Hi3DUBfV7RSX3WQLvthuGQRrt5PQuZp3jtVUo_LFJEhCohjtqAahO2qYhJlLHWtIT

Telegram: https://t.me/+8W_XSyRrxhw2MTI0

 

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 90 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

Het Andere Nieuws is mede mogelijk gemaakt door:

(Visited 126 times, 1 visits today)