Een Oorlog Reeds Verloren

Expeditie in Frankrijk | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten # 25

Samen met zijn kompanen van stichting Het pad der natuurlijke energie is Sven onlangs op archeologische expeditie geweest naar een bijzondere regio in Frankrijk. Tijdens een eerdere reis waren hem namelijk enkele zaken opgevallen die een terugkeer noodzakelijk maakten; zaken die verder onderzoek nodig hadden om bloot te leggen hoe zij deze plek verbonden met de andere plaatsen en thema’s waarmee men zich bij bij het Bureau van Occulte Zaken en Complotten doorgaans bezig houdt.

In deze aflevering rijgt Sven de vele, niet altijd even voor de hand liggende maar desalniettemin onlosmakelijk met elkaar verbonden zaken aan elkaar in een duizelingwekkende vogelvlucht door de menselijke geschiedenis, van het oude Egypte via Assyrië en Atlantis met Christus en zijn mogelijke echtgenote langs piramides in Frankrijk.

Waar het spoor leidt? Dát moet nog blijken…

(Visited 561 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Expeditie in Frankrijk | Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten # 25
 1. vertaling : Christos is n staat van zijn ..(het is geen naam)….(Het is een verlichte) persoon in meditatieve geest in gebed zonder de denkende geest, (((gebed vanuit het hart))) een verbinding met Al….

  Vergeet niet dat de Bijbel is geschreven in gelijkenissen ….. In Openbaring wordt Jezus afgeschilderd als Amen. In Mattheüs staat dat Jezus als kind naar Egypte werd gebracht om de profetie te vervullen: “uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen”.

  De Roomse gifmakers wilden niet dat de mensen de kracht / betekenis in het getal 13 (12 + 1) zouden zien, dus probeerden ze het getal 13 te doden, wetende dat het de geometrie van God was …. Christus had 12 ‘apostelen’ plus hun Magdalena-gemalin, tot aan de 144.000 ‘meesters van het licht’. In het menselijk lichaam hebben we 1 pijnappelklier in het midden van 12 sets hersenzenuwen, die uitgaan naar de 144.000 zenuwuiteinden … 12 + de Ene = 13…..

  Het symbool voor het christendom is VISSEN DE VIS!! Het zodiakale teken Vissen is “IK GELOOF”. We bevinden ons nu in het watermantijdperk, dat SPIRITUEEL is en het teken ‘IK WEET’.

  Psalmen 82:6 “Ik heb gezegd: Gij zijt GODEN; en jullie zijn allemaal kinderen van DE ALLERHOOGSTE ……

  Jezus werd eens gevraagd wanneer het koninkrijk van God zou komen. Het koninkrijk van God, Jezus antwoordde, is niet iets wat mensen kunnen zien en waar ze naar kunnen wijzen. Toen kwamen deze treffende woorden: “Ze zullen ook niet zeggen: hier! of, daar! want zie, HET KONINKRIJK VAN GOD IS IN U.” (Lucas 17:21)

  (Mattheüs 6:33). Vanuit dit innerlijke gebied van het leven, zegt hij, zullen we alles krijgen wat nodig is.

  “De mens is de maat van alle dingen”
  Mattheüs 6:22 “Het Licht van het lichaam is het OOG, daarom, als uw oog ALLEEN IS, zal het hele lichaam vol licht zijn.”

  Genesis 32:30 So Jacob named the place Peniel, saying …
  [Zoek op domein biblehub.com] https://www.biblehub.com › genesis › 32-30.htm
  Jacob would later call that place Peniel, because “I saw God face to face, but my life was spared.” JPS Tanakh 1917 And Jacob called the name of the place Peniel: ‘for I have seen God face to face, and my life is preserved.’
  Pijnappelklier = Pineal gland …https://en.wikipedia.org/wiki/Pineal_gland
  De pijnappelklier of epifyse is een endocriene klier in de hersenen. De epifyse bevindt zich onder het corpus callosum en aan de bovenkant van de derde ventrikel. Als orgaan heeft het zich bij “hogere” gewervelde dieren ontwikkeld uit het zogeheten derde oog, kruinoog of organum pineale

  DE 144.000 “UITVERKORENEN” ZOALS BESCHREVEN IN DE BIJBEL:verwijst DIRECT naar 144.000 belangrijke hersenzenuwuiteinden in het menselijk hersensysteem, afkomstig van de 12 sets hersenzenuwen, de 12 stammen van Israël (ISIS) Ra en EL.

  ZIE:Bill Donahue- Het brein, de Bijbel en het universum
  http://www.youtube.com/watch?v=fJ1OZWa93ps

  De zeven zegels die in Jericho worden beschreven, zijn de zeven chakra’s, vandaar de betekenis van het getal 7 overal waar we kijken!
  De basischakra heeft 4 bloemblaadjes in zijn lotusbloem. Het sacrale heeft er 6. Dan 10, 12, 16 en 96 bloemblaadjes. Dat komt neer op 144.
  Vermenigvuldig 144 met 1000 bloemblaadjes in het kruinchakra. De 144.000!! BINGO!!
  Het zijn GEEN mensen. Het verhaal is geschreven in ALLEGORIES ………………….om de WARE ESOterische wijsheid te maskeren, verborgen voor de EXO-terischemassa’s van religieuze en zakelijke mind control.

  Bi-stier, wat TWEE stieren betekent (oude en nieuwe testament) komt uit de oude Canaa / Fenicische stad Byblos, wat een Grieks woord is, wat “BOEK” / BIJBEL / BIBLIOS betekent. BYBLOS stond bekend als de stad van de TWIN BULLS. De Canaa Feniciërs betaalden bloedrituele offergaven aan EL ook bekend als Moloch, die de Canaa Fenicische God is, ook bekend als Kronos in het Grieks, Saturnus in Rome en Satan in het moderne christendom, dat is wie de Illuminati EL-ites NOG STEEDS AANBIDDEN EN BLOEDRITUEEL OFFER BRENGEN TOT OP DE DAG VAN VANDAAG! Canaa Fenicië is nu het moderne land Israël, dat een zionistische Illuminati EL-ite politieke agenda is.

  Zie>SANTOS BONACCI: VATICAANSE GESCHIEDENIS EINDELIJK ONTHULD.
  The Sacred Secret Of The Christ Within (presented by Santos Bonacci)
  (1) https://www.youtube.com/watch?v=4kneX0WUaXI

  (2) https://www.youtube.com/watch?v=06Gn-_7z82k&list=PL9oUspkyb4AVU2UzKhTVp27uVC5nbVDbs&index=3

  OUDE KENNIS IN GELIJKENISSEN
  (bron)>https://bestillandknowiam.weebly.com/kingdom-is-within.html
  Het evangelie van Jezus ging over het koninkrijk van God.

  En het koninkrijk van God is in jou. En tenzij je mediteert, voed je eenvoudigweg niet de spirituele kant van je eigen “tempel” / wezen. En blijf in de “vlees”/vleselijke wereld, zonder je spirituele wapens. Je kunt geen vleselijke kennis hebben en verwachten spirituele resultaten te oogsten.

  Meditatie is het ENIGE OOG dat Jezus zei: Het licht van het lichaam is het oog: daarom wanneer uw oog enkelvoudig (((singel eye))) is, is uw hele lichaam ook vol licht; maar wanneer uw oog slecht is, is uw lichaam ook vol duisternis. – Lucas 11:34 KJVHet woord voor kwaad is “Poneras” en wordt meestal vertaald van het Grieks naar het Engels als,
  vol ontberingen, arbeid, ergernissen, beproevingen, zieke, onrustige…

  Lukas
  17:21
  ” Weet gij niet dat gij de tempel van God zijt, en [dat] de Geest Gods in u woont? – 1Co 3:16

  HANDELINGEN
  7 vers48 Hoe de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt; zoals de profeet zegt, – Handelingen 7:48 KJV U BENT DE TEMPEL VAN DE LEVENDE GOD …

  KJV
  ” Wat? weet gij niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest [die] in u is, die gij van God hebt, en gij niet de uwe bent? – 1Kor 6:19

  NBV
  ” En welke overeenkomst heeft de tempel Gods met afgoden? want gij zijt de tempel van de levende God; zoals God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en in [hen] wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.” –

  de HEER, doe al deze dingen.” – Jes 45:7 Jezus zei dat het Koninkrijk van God NIET komt met observatie, omdat het koninkrijk van God in jou is.

  God zei dat Hij via Jezus in je zou wonen, en toen zei Jezus dat hij in jou zou wonen bij de Vader OP DIE DAG dat je je dit realiseerde, zou je een nieuwe naam krijgen en de “komst” van Jezus zou worden voltooid. In de tempel heeft God geschapen… degene die zonder handen geschapen is, de tempel in je voorhoofd.
  Weet gij niet dat gij de tempel van God zijt, en [dat] de Geest Gods in u
  woont? – 1Kor 3:16

  Mattheüs 6 WARE VOLGELINGEN VAN GOD zoeken Hem in het geheim 4 Opdat uw aalmoezen in het geheim mogen zijn, en uw Vader, die in het geheim zelf ziet, zal U openlijk belonen.

  Kijk naar overeenkomstige referentie in de Bijbel kunnen vinden. PIJNAPPELKLIER Jacob ontdekte in de Bijbel de pijnappelklier.
  Genesis 32:30 “En Jakob noemde de naam van de plaats Peniel: want ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien en mijn leven is bewaard gebleven” Jakob zag God “van aangezicht tot aangezicht” op een plaats die “Peniel” heette.

  DENK ER NIET OVER NA… is de bemoediging van “Jezus” bij het zoeken naar het koninkrijk. Je hebt niemands goedkeuring nodig. Je hoeft geen speciale gebedsgroep te hebben die je de handen oplegt. Je hebt directe toegang tot de troon van de koning, daar in de tempel – die precies daar in je hoofd zit.
  Zet de lagere geest…uit…je(gedachte stroom)….

  De weg is…..DE TEMPEL DIE JE BOUWT door Mediteren. Het zal de heilige olie die vanuit je hersenen via de rug naar het HEILIG been gaat via de CWK..(((33 wervels)))…in je rug…omhoog zal stijgen… CWK=CentraleWervelKolum . Jezus zal aankomen op een wit paard dat de “Hippocampus” van de hersenen wordt genoemd.
  Mattheüs 6:22 “Indien uw oog alleenstaand is, zal uw hele lichaam vol licht zijn” vers 33, ‘Zoekt gij eerst het koninkrijk van God…’ het koninkrijk in u dat door eenvoudige meditatie toegankelijk is.

  Het witte zeepaardje is Pegasus. De hippocampus van de hersenen is een component die verantwoordelijk is voor het geheugen.

  De
  Bijbel zegt dat Jezus op het witte paard rijdt in de grote wederkomst. Mensen kijken allemaal “daarbuiten” en “in de wolken” naar een letterlijke man op een wit paard. Hun hoofden staan figuurlijk, “in de wolken”, wat weer een verwijzing is naar de hersenen.
  Naar de hoge berg gaan is in meditatie gaan. Mozes ging naar de hoge berg om de “10 geboden” en andere instructies van “God” te krijgen. Jezus werd naar een “hoge berg” gebracht en verzocht door de duivel… het is een metaforisch verhaal dat een metafysische waarheid vertelt. De
  schrijvers waren buitengewoon slim en niet bereid om deze informatie zomaar door te geven aan de gewone man.

  Deze verhalen zijn de Griekse mythologie op zijn best. Intelligente kennis en wijsheid verbergen achter een verhaal. In dit geval is dat het menselijk brein. Bedenk dat een andere component in het midden van de hippocampus van de hersenen een orgaan is dat de “Ammons Horn” wordt genoemd.

  BLow de trompet in de

  tempel? Denk je dat dat ooit in de Bijbel voorkomt? Voordat Jezus komt…
  trompetten worden gehoord. Rechts? het is niet letterlijk. Het is figuratieve spraak. Egyptisch van aard is de Griekse versie van het verhaal…

  Een andere naam voor Ammon is Amen.
  In Openbaring 3:14 wordt Jezus de Amen genoemd.

  Dus inderdaad berijdt de Amen of Jezus het witte paard door gehecht te zijn aan de hippocampus van de hersenen.

  De 2e komst is een metafysisch herstel van het geheugen over wie/wat we werkelijk zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.

  Houd
  in gedachten dat deze mythe het niet heeft over een man die op een wit paard rijdt, maar over een nieuw begrip, een bewustzijn geboren uit de elektromagnetische velden van Pegasus in de lucht en de hippocampus van de hersenen die Pegasus in het menselijk lichaam is. In de tempel van de Heer in jou… Zoals hierboven, zo beneden…

  VERS 9 Allen die in het kamp van Juda genummerd waren, waren honderdduizend en vierhonderdduizend en zesduizend en vierhonderd, door hun legers heen. Deze zullen eerst uiteenzetten.
  Het is geen echte, letterlijke telling. Het is een gecodeerd bericht!! Bekijk het aantal in de stam Juda. Er staat 100.000 + 80.000 + 6.000 + 400 of 186.400. Dat is geen toeval. In de afgelopen 120 jaar heeft onze “moderne” wetenschap berekend of zullen we zeggen, “ontdekt”, dat de constante snelheid van het licht is …? Je raadt het al. 186.400 mijl per seconde. Per seconde.

  Bill Donahue-talking to piniel
  https://www.bing.com/videos/search?q=Bill%20Donahue-talking%20to%20piniel&qs=n&form=QBVRMH&sp=-1&pq=bill%20donahue-talking%20to%20piniel&sc=0-30&sk=&cvid=D3A7D47C7198474790EA82D4694EF14A

 2. Filmpje speelt niet goed af, hier in FR.
  Er is veel te zien hier in Occitanie.
  We kunnen nog veel leren van de katharen en
  hun voorgangers. De Cassianieten, hoop nog meer hier
  van te leren. De videos van Sven brengen vaak mooie
  te onderzoeken onderwerpen die nog altijde actueel zijn!

  Bedankt!

 3. Een prachtige en zaliggevende explikatie!
  Ik heb speciaal een notitieboekje derbijgenomen, notities geschreven om verder onderzoek en info te verrichten.
  Alvast het boek “Levend Water” van Victor Schauberger besteld bij bolcom, want der is géénéén boek van hem te vinden in de Vlaamse Bibliotheken!
  Hartelijke Warme Dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *