Overige

Prof.Dr. Martin Pall oproep om 5G te onderzoeken om uitsterven van de mens te voorkomen – Nederlands ondertiteld

Tafelgesprek met o.a. Prof. Dr. Martin Pall en oproep om uitrol 5G te stoppen!
“Video-Oproep aan Tweede Kamer en Regering (alsmede andere betrokkenen)” om o.a. uitrol 5G, overdosis straling en gezondheidsklachten te stoppen.
Prof. em. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders doen op video hun verhaal en oproepen. Zie tevens http://www.eerlijkoverstraling.nl voor de 10 dringende oproepen, de betrokken organisaties, hun websites en de contactmogelijkheden.

ONZE DRINGENDE OPROEPEN:
1. Moratorium op 5G uit voorzorg.
2. Eerst serieus, tevens biologisch onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van 5G, want 5G is niet veilig.
3. Neem feiten en reacties uit wetenschap en samenleving serieus.
4. Geef juiste en up to date voorlichting aan burgers en artsen.
5. Help mensen, die al – bewust of onbewust – gezondheidsklachten door de huidige straling
en andere elektromagnetische velden hebben.
6. Erken elektrogevoeligheid (elektrostress, ElektroHyperSensitiviteit/EHS); of tenminste erkenning
als “milieuziekte”.
7. Laat stralingsbelasting afnemen en hanteer het voorzorgsprincipe, zeker in de omgeving
van kleine kinderen (hoogrisicogroep).
8. Bevorder acceptatie om desgevraagd mobieltje en Wifi uit te zetten.
9. Maak milieuwetgeving ter bescherming tegen straling en andere elektromagnetische velden (EMV).
10. Betrek relevante maatschappelijke- en belangenorganisaties in de besluitvorming.

 

==

 

Volg Het Andere Nieuws nu via Signal: https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

(Visited 914 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Prof.Dr. Martin Pall oproep om 5G te onderzoeken om uitsterven van de mens te voorkomen – Nederlands ondertiteld
  1. Prof dit & Prof dat, kwak hier & kwak daar, zal me wat, we moesten het zelf al twee jaar weten, sommigen weten het, maar een grote massa zal het nooit willen weten! Is HEIL TEDROS sinds 2020, hetzelfde niet als HEIL HITLER tijdens de tweede wereldoorlog? Sinds 2009 roept de WHO, ”alléén nog maar over besmettingen bezig zijn, angst zaaien, kunnen we veel beter de priks gaan pushen, roep zo hard mogelijk dat iedereen over heel de wereld gaat sterven door de Mexicaanse pandemie, maar het was geen pandemie! Is dit nu vanaf 2020 wel een pandemie of de valse status van een jaarlijkse griep?! Dat is mijn GENOCIDE vraagteken voor deze planeet, is het virus de killer of de priks?

    Waarom worden alléén sinds 2020 gezonde mensen door politici wereldwijd beschuldigd dat ze de ”zwart pest” hebben? Waarom worden gezonde mensen sinds 2020 wereldwijd gegijzeld voor medisch politiek bedrog? Waarom is sinds 2020 onwettig zogezegd wettig kunnen worden? Waarom werden Nazi’s na de paperclip operatie plots geen Nazi’s? Waarom stierf Hitler pas in 1965 in Argentinië? Mijn ex zei, ”als ik alles zelf moet gaan natrekken, wordt ik zot!” Daarom stelde ze zich ook geen vragen bij de prikbanken van dat politiek tuig, ze is geprikt, maar zal ze binnen twee jaar aan de gevolgen kunnen sterven? Nu zit ze wel met de schrik! Ze had schrik moeten hebben van de prikkwakpusher Van Ranst, ik zei, ”die moet je niet geloven, die moet je neerknallen!” dat is nu twee jaar geleden, & de zever is nog steeds niet GESTOPT!

  2. Heb zelf geen aansluiting omdat de meeste providers met wifi werken?
    Sind 2006 last van oorsuizen, die met afleiding de natuur in minderen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *