De Nieuwe Wereld

Stop het zonnebloemkapitalisme, voordat het de economie verlamt.

David van Overbeek in gesprek met hoogleraar economie Arnoud Boot (UVA) over het ‘zonnebloemkapitalisme.’ “De overheid neemt een verkeerde rol in het economische proces.”

De vrije markt is de centrale pijler van een kapitalistische economie. Een markt is vrij, zo zegt men, wanneer de dynamiek van vraag en aanbod zich vrijelijk ontvouwt, zonder dat een van beide elementen door een derde partij, zoals de staat, wordt beïnvloed. Vanuit deze basis gedacht, is de term zonnebloemkapitalisme eigenlijk maar slecht toepasbaar op het systeem dat Arnoud Boot in zijn recente essay beschrijft. Kenmerkend voor dit ‘kapitalisme’, aldus Boot, is namelijk dat het zichzelf volledig drijvende houdt middels staatssubsidies, en dus niet middels marktconcurrentie. De private sector (de zonnebloem) heeft zich daarmee volledig op de beweging van de staat (de zon) georiënteerd. En dat moet anders, zegt Boot, als men wil voorkomen dat grote banken en bedrijven de overheid volledig in hun grip krijgen. Daarbij moet men zich overigens niet laten afleiden door berichten over een gezonde economie: “Het is juist in de goede tijden dat de grootste problemen worden gecreëerd.” Tegen het financieel heliocentrisme, met Arnoud Boot.

(Visited 116 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *