Jorn Luka

The Trueman Show # 40 Door Frankema

Voor deze 40ste aflevering zijn we afgereisd naar Baarn om een podcast op te nemen met mij voor mij een hele speciale gast, namelijk Door Frankema. Door is de oprichtster van Stichting Vaccinvrij (www.stichtingvaccinvrij.nl) Met deze stichting strijdt ze al ruim 20 jaar voor meer openheid inzake de vaccins die ons worden aangeboden. Al 20 jaar staat ze voorop en wordt ze gedemoniseerd door de pharma, politici, artsen en de samenleving. En dit alles omdat ze probeert voor meer openheid en eerlijke voorlichting te zorgen. Zo heeft Door met ontzettend veel ouders van kinderen gesproken die vaccinatieschade hebben opgelopen, heeft ze uren en uren aan onderzoek met haar team gedaan naar de verschillende vaccinaties, heeft ze een super succesvol boek geschreven die inmiddels door onder andere bol.com uit de schappen is gehaald (censuur) en nog veel meer. We spraken over hoe het voor Door is geweest de afgelopen 20 jaar. Hoe ze haar kinderen uit het systeem heeft gehaald. Het onderzoek wat ze gedaan heeft. De schrijnende verhalen van kinderen met vaccinatieschade. De geschiedenis van vaccins. Haar activisme. De keer dat ze enorm hard geframed werd bij PAUW en nog veel meer. Ik vind het een ontzettend waardevolle aflevering. Ontzettend veel mensen spreken zich tegenwoordig uit tegen de nieuwe gentherapie corona prikken, maar geven in dezelfde zin aan geen anti-vaxxer te zijn. Waarom eigenlijk? Hebben die mensen wel onderzoek gedaan naar alle andere vaccins? Door vertelt waarom het broodnodig is om ook daar onderzoek naar te doen

(Visited 840 times, 1 visits today)
3 thoughts on “The Trueman Show # 40 Door Frankema
 1. We have access to your body and mind.
  We built our power on exploiting your orgasm.
  We took responsibility for your orgasm.
  Never before we built our political power on such an indestructible foundation.
  You could see and experience it, maybe you remember the sexual revolution in the 1960s
  You gave us the ability to produce children for you and destroy the unwanted ones.
  We have already produced more than 8 million children for you.
  That was a very difficult decision given the growing overpopulation, but we did it for you.
  In the new normal we will produce children for you with an implanted chip in the brain.
  Ultimately, we will produce all children for you so that women are relieved of pregnancy in the context of equality.
  Equality and diversity also requires that the identities of Man and Woman be changed into a sexual identity.
  In the new normal you will be perfectly happy as we complete the sexual revolution in it for and with all ages and gender identities.
  High-ranking men in blue suits are already taking advantage of the opportunity to please children with their orgasm.

  With kind regards your
  Klaus Shwab

 2. Ik heb met bewondering geluisterd naar Door Frankema.
  Maar ja, ik ben toch bang dat wij zelf gekozen hebben voor de schending van onze lichamelijke integriteit of het tenminste het hebben laten gebeuren.
  Niet alleen de onbewuste schaapjes, maar ook zogenaamde nieuwe media zoals deze, lijken dit onbesprken te laten.
  Ja, de nieuwe media komen allemaal op voor eigen lichamelijke integriteit en van al wie ook maar horen wil.
  Maar ze lijken intussen lak te hebben aan de voorbedachten rade waarmee de lichamelijke integriteit van een generatie van meer dan 8 miljoen kunstmatig verwekte mensen/kinderen werd geschonden.
  Nog afgezien van de diepe vernedering van deze kinderen tot consumenten c.q. wens product.

  LICHAMELIJKE INTEGRITEIT IS EEN WAANIDEE
  Van ‘zelfbeschikking’ naar schending van de lichamelijke integriteit.
  Met de corona vaccinatie is de vraag naar de onschendbaarheid van het lichaam weer actueel.
  Echter de integriteit of onschendbaarheid van het eigen lichaam is een waanidee.
  Macht en gezag over geslachtscellen zijn overgedragen aan wetenschappen en machthebbers.
  Daarmee is het gebied van het ongeboren leven tot vrijplaats geworden voor alle denkbare vormen van schending van de lichamelijke integriteit.
  Gevolg is, dat er heden naast een natuurlijk verwekte generatie, een groeiende generatie kunstmatig verwekte mensen leeft van wie de lichamelijke integriteit door overheden en wetenschappers MET VOORBEDACHTEN RADE en instemming van de kinderconsument diepgaand werd en wordt geschonden.

  EEN GENERATIE DIE ZIJN RECHT KAN EN MOET HALEN.
  Wat is bekend over de risico’s voor IVF-kinderen?
  Bij kinderen die ontstaan zijn na een IVF-behandeling is er een verhoogde kans op vroeggeboorte, laag geboortegewicht, en een kleinere lengte bij de geboorte.
  De kans op een opname op de neonatale intensive care is daardoor ook groter.
  De kans dat een IVF-kindje sterft in de tweede helft van de zwangerschap, rondom de geboorte of kort na de geboorte is verhoogd.
  Eenlingen die via IVF verwekt zijn hebben een grotere kans op deze risico’s, in vergelijking met spontaan verwekte eenlingen.
  Sommige studies rapporteren dat IVF-kinderen meer (chronische) ziekten hebben.
  Ook wordt een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen genoemd.
  Er zijn meerdere studies die beschrijven dat IVF-kinderen een hoger risico hebben op cerebrale (grote hersenen) verlamming.
  Dit hangt samen met het vaker optreden van een vroeggeboorte.
  Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar het voorkomen van kanker bij kinderen die via IVF of ICSI verwekt zijn.
  In een paar studies werden een verhoogde kans op neuroblastoma (tumor in het zenuwstelsel) en retinoblastoma (oogtumor) gevonden.
  Een andere studie heeft een verhoogd risico op epilepsie aangetoond bij kinderen die via IVF of ICSI zijn verwekt.
  Er is een aantal studies gedaan bij 8- tot 18-jarige jongeren die verwekt zijn via IVF.
  Hieruit kwam naar voren dat deze jongeren gemiddeld een andere vetverdeling, een licht verhoogde bloeddruk en hogere glucoseconcentraties na vasten hebben dan op natuurlijke wijze verwekte jongeren.
  Bij vruchtbaarheidsbehandelingen worden hormonen gebruikt, de bevruchting vindt buiten het lichaam plaats en de eerste celdelingen gebeuren in het laboratorium.
  Daarnaast is het mogelijk om embryo’s in te vriezen.
  Bij al deze technieken is het denkbaar dat er risico’s bestaan voor de gezondheid van het kind.

  PSYCHISCHE CONSEQUENTIES
  En dan zijn de psychologische gevolgen nog niet ter sprake geweest. Hier is er slecht eentje van.
  30 jun. 2014. Na drie mislukte IVF-pogingen waren Nita en Dominic dolgelukkig dat ze via een donor embryo toch een kindje op de wereld konden zetten.
  Nu zestien jaar later is hun dochter een stuk minder gelukkig met deze beslissing: “Ik zou willen dat ik nooit geboren was…”
  Al jaren worstelt Gracie met zichzelf. Door haar totaal andere uiterlijk heeft ze niet het gevoel dat ze bij een familie hoort.
  “Ik zie er zo anders uit. Het is zo moeilijk om niet te weten wie ik écht ben en waar ik vandaan kom.
  Hoeveel ik ook van mijn ouders hou, er zijn tijden dat ik echt zou willen dat ik nooit geboren was.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *