De Nieuwe Wereld

‘Wanneer vertrouwen we informatie?’ Een gesprek met Catarina Dutilh Novaes

Marthe van Rijn in gesprek met Catarina Dutilh Novaes, hoogleraar en University Research Chair Filosofie (VU), over de relatie tussen vertrouwen en kennisuitwisseling in de context van het coronadebat. “Gemeenschappelijke waarden moet je ontdekken; die zijn niet altijd evident.” In massasamenlevingen als de onze is men in ieder aspect van het leven aangewezen op anonieme anderen. Vanzelfsprekend speelt vertrouwen hierin een belangrijke rol. Zonder vertrouwen, geen samenleving. De toevoer van kennis vormt daarin geen uitzondering. Iedereen ziet zich wel eens gedwongen om beslissingen te maken op basis van informatie die men zelf niet op waarde kan schatten. Zodoende ziet men zich aangewezen op de kennis van (anonieme) anderen. Maar wat nu als zo’n relatie een vertrouwenscrisis ondergaat? Wat als de kennis die door anderen wordt aangereikt niet zo betrouwbaar is als men dacht? Over de relatie tussen kennis en vertrouwen sprak DNWs Marthe van Rijn met hoogleraar Catarina Dutilh Novaes. In de loop van hun gesprek raakten zij aan de zwarte pieten discussie, het vaccinatiedebat, en nog veel meer: “Van mening veranderen heeft ook sociale kosten. Je mening bindt je aan een groep. Met het veranderen van mening zal je misschien ook je sociale omgeving moeten veranderen.” Over de sociale wortels van kennis, met Catarina Dutilh Novaes.

(Visited 139 times, 1 visits today)
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *