Overige

Zweedse analist – De lastercampagne tegen Poetin en de werkelijke agenda van de VS – Deel 1

Terwijl de steun voor President Poetin in de Russische opiniepeilingen een recordhoogte van 89% heeft bereikt is hij tegelijkertijd het doelwit van een uitermate smerige lastercampagne in het westen. Poetin, zo wordt ons verteld, is een machtsbeluste dictator die het Sovjetrijk wil herstellen. Hij wordt neergezet als een gevaar voor de wereldvrede, een dictator met een achtergrond als officier in de Russische geheime dienst, de KGB, die met harde hand over het “communistische” Rusland heerst. Dit alles is volledig absurd en verhult een voor de hand liggend doel.

Door Ingemar Wärnström

Wat wordt betiteld als “Poetins annexatie van de Krim” wordt gezien als een voorbeeld van zijn agressie. Het feit dat de Krim al sinds 1758 een provincie is van Rusland wordt in de westerse pers niet genoemd. Chroesjtsjov droeg de Krim over aan Oekraïne in een tijd dat beiden deel uitmaakten van de Sovjet Unie, het was een puur administratieve kwestie.

De Krim is al sinds 250 jaar de basis van Ruslands Zwarte Zeevloot, en een huurovereenkomst met Oekraïne gaf hen het recht om er 25.000 manschappen te stationeren. Na de zogenaamde “annexatie” waren de straten van de Krim gevuld met jubelende menigten die opnieuw Russische burgers waren geworden. Er werd geen schot gelost, en uit een referendum bleek dat 96% van het volk een hereniging met Rusland wilde.

Niet verrassend, want 70% van de inwoners van de Krim heeft familie in Rusland, en 40% van de Russen heeft familie in de Krim. Ondanks het feit dat rapporten van de OVSE bevestigen dat alle regels voor referenda in acht waren genomen beweerden de westerse media dat het illegaal was en verwierpen het als propaganda. Geïnformeerde waarnemers weten dat de annexatie niets meer was dan de heraansluiting van de Krim met het Moederland.

Voormalig President van de VS Jimmy Carter zei:

Het was wat de inwoners van de Krim wilden

Zelfs het anti-Russische Forbes Magazine schreef:

Een jaar na de annexatie geven inwoners de voorkeur aan Moskou boven Kiev

Poetin in de westerse media en de coup in Kiev

 Echter, hierover hebben de westerse media gezwegen en, met de vasthoudendheid van een dwaas, argumenteren ze dat de Krim een militaire verovering was, dus zijn sancties gerechtvaardigd.

De westerse elite wil het publiek in onwetendheid houden dat de Verenigde Staten achter de staatsgreep in Kiev zat en dat het Onderminister van Buitenlandse Zaken van de VS Victoria Nuland was die de Oekraïense regering benoemde, niet het Oekraïense volk. Haar onderhoud met de Amerikaanse ambassadeur voor Oekraïne over wie zij in de regering zouden plaatsen is uitgelekt en op het internet te beluisteren. [1]

De VS investeerde 5 miljard dollar in Oekraïne [2] om steun te geven aan de “opbouw van de democratie” (een meer correcte term zou zijn “opbouw van de omverwerping”) door zogenaamde non-profitorganisaties. Als de coup was geslaagd dan had dit Rusland haar basis in de Krim ontnomen en Rusland afgesloten van de Zwarte en Middellandse Zee.

Plotseling zag het Oekraïense volk zich geconfronteerd met een regering die krachtige Nazi-elementen bevatte, hun eerste besluit was om de Russische taal te verbieden. Hun haat voor alles wat Russisch is heeft geresulteerd in een genocide in het oosten van Oekraïne, waar het leger willekeurig de Russisch sprekende bevolking uitmoordt, inclusief bejaarden en kinderen.

Tenminste 5.000 Russisch sprekende Oekraïners zijn vermoord en een paar miljoen zijn gevlucht, de meesten naar Rusland. [3] De heraansluiting van de Krim met Rusland heeft haar inwoners eenzelfde lot bespaard.

Nazigroeperingen als Svoboda en het Azov Bataljon zijn drijvende krachten, maar in de westerse media wordt het bestaan van nazisme in Oekraïne nog steeds ontkend. Een wetsvoorstel aan het Amerikaanse congres suggereert anderszins:

Nazigroeperingen in Oekraïne zullen niet langer worden gesteund

Echter, dit is doodgezwegen, en de westerse media blijven beweren dat Rusland in oorlog is met de Russische populatie in Oekraïne, wat volslagen absurd is maar blijkbaar het beste waar ze mee konden komen; wie anders zou de bevolking van Donetsk beschieten?

De enige maatregel die Rusland heeft genomen is het sturen van konvooien met voedsel en medicijnen naar de zwaar geraakte bevolking van wie de pensioenen en sociale bijstand zijn afgenomen door hun eigen regering. De VS, Canada en andere NAVO-landen hebben echter zowel wapens (waarvan Obama beweert dat dit is gestopt maar waarvan George Friedman van de Stratfor denktank zegt dat het plaatsvindt) als militair personeel aan hen geleverd.

De verantwoordelijkheid van Washington

De reden voor de staatsgreep, waardoor de democratisch gekozen President Yanukovych gedwongen werd te vluchten, was zeker niet meer democratie voor het volk van Oekraïne, maar had politieke grondoorzaken die teruggevoerd kunnen worden tot één enkele, namelijk de Amerikaanse hegemonie, die geen ander land toestaat hen te betwisten.

In de Wolfowitz-doctrine wordt de strategie van het buitenlandbeleid van de VS uit de doeken gedaan;

Ons belangrijkste doel is te voorkomen dat een nieuwe rivaal opstaat, in het gebied van de voormalige Sovjet Unie dan wel elders, die een bedreiging vormt in orde van grootte van de voormalige Sovjet Unie. Dit is een belangrijke overweging die als grondslag dient voor de nieuwe regionale defensiestrategie en eist dat we proberen te voorkomen dat enige vijandige macht een regio domineert waarvan de hulpbronnen, onder geconsolideerde controle, voldoende zouden zijn om een wereldwijde macht te genereren. Onder deze regio’s worden gerekend West Europa, Oost Azië, het gebied van de voormalige Sovjet Unie en Zuidwest Azië.

Met andere woorden, Washingtons belangrijkste doel is niet vrede, niet voorspoed, niet mensenrechten, niet democratie, niet rechtvaardigheid.  Het belangrijkste doel van Washington is de enige grootmacht in de wereld te blijven. [4]

En als er oorlog nodig is om dit te verdedigen dan heeft de wereld dat maar te accepteren! Een goedlopende samenwerking tussen Duitsland en Rusland is, volgens presidentieel adviseur Zbigniev Brzezinski, de enige machtsformatie die de alleenheerschappij van de VS zou kunnen bedreigen. Een wig te drijven in de samenwerking tussen de twee was een voor de hand liggende reden voor de staatsgreep in Oekraïne.

En nog iets, Rusland steunt de Wereldregering onder de controle van de financiële elite niet, iets wat deze elite al sinds lange tijd beraamt en momenteel westerse landen binnensluipt zonder dat de burgers dit beseffen.

Poetin schokte de elite toen hij zich uitsprak over de kwestie van een wereldregering (hij gebruikte de woorden “unipolaire wereld”) tijdens een toespraak in München in 2007, waar hij zei:

Wat is een unipolaire wereld? Hoe men deze term ook opsiert, uiteindelijk wijst het op één type situatie, namelijk één centrale autoriteit, één machtscentrum, één centrum waar de beslissingen worden genomen.

 Het is een wereld met één meester, één soeverein. En dit is uiteindelijk niet alleen desastreus voor allen binnen het systeem, maar ook voor de soeverein zelf, want het vernietigt hem van binnenuit.

 En dit heeft zeker niets te maken met democratie. Want, zoals u weet, democratie is de macht van de meerderheid in het licht van de belangen en standpunten van de minderheid.

 Tussen haakjes, ons – Rusland – wordt voortdurend de les gelezen over democratie. Maar om één of andere reden willen degenen die ons de les lezen het zelf niet leren.

 Ik beschouw het unipolaire model niet alleen als onacceptabel, maar in de wereld van vandaag ook volslagen onmogelijk.

Na deze verklaring werd de campagne tegen Poetin geïntensiveerd.

Het einde van de democratie

De rol die de democratie zal spelen binnen de geplande wereldregering werd duidelijk onthuld door David Rockefeller toen hij een selecte groep uit de mediawereld bedankte die was uitgenodigd om te delen in de plannen.

Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest onze plannen voor de wereld te ontwikkelen als we in die tijd bloot hadden gestaan aan het licht van de publiciteit. Maar de wereld is nu meer ontwikkeld en bereid zich te bewegen richting een wereldregering. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is toch zeker te verkiezen boven een nationale zelfbeschikking die in de afgelopen eeuwen werd bedreven.

Met andere woorden, de wereld moet vooruit zien naar een dictatorschap van bankiers. Het is uit met de democratie! Dit is ook van toepassing op Zweden, waar het afschaffen van contant geld een eerste stap is om ons volledig afhankelijk te maken van de hebzucht en onvoorspelbaarheid van de bank. Dit betekent dat tijdens een stroomuitval we helemaal geen geld hebben! Als een stroomstoring twee maanden duurt – iets wat geregeld kan worden – dan zullen we zelfs moeite hebben om te overleven. De elite beweert dat de wereld is overbevolkt en is er op gebrand om de wereldbevolking terug te brengen van de huidige 7 miljard naar 500 miljoen, en dit is wellicht één van de gereedschappen in hun poging om 6,5 miljard mensen te doden – de grootste genocide ooit!

Poetin’s prestaties

De Amerikaanse Sharon Tennison [5] begon al tijdens het Sovjettijdperk reizen voor Amerikanen naar Rusland te organiseren, haar persoonlijke inzet om de spanningen in de wereld te verminderen. Ze heeft de ontwikkelingen sindsdien nauw gevolgd:

Ik vind het verbazingwekkend hoeveel vooruitgang Rusland in de afgelopen 14 jaar heeft geboekt, sinds een onbekende man zonder ervaring het presidentschap aannam en een land erfde dat plat op zijn snuit lag… In deze tijd reisde ik een paar keer per jaar door heel Rusland en ik heb de langzame veranderingen onder Poetin zien plaatsvinden. De belastingen werden verlaagd, de inflatie verminderde, en geleidelijk werden wetten ingevoerd. Scholen en ziekenhuizen verbeterden. Kleine ondernemingen groeiden, je zag vooruitgang in de landbouw, en de winkels werden ruim met voedsel bevoorraad.

Het mag geen verrassing zijn dat Poetin geliefd is onder de Russen, maar gehaat wordt door degenen die hem zijn macht willen ontnemen. Hij heeft het lef om te handelen als een uitzonderlijk begaafd staatshoofd dat zich inspant voor het beste voor zijn volk en land, iets wat elke politicus zou moeten doen, maar waarin weinig landen zich kunnen verheugen.

MH-17

Ruim een jaar geleden werd een passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven oorlogsgebied in Oekraïne. De westerse media beschuldigden meteen Rusland. Dr. Paul Craig Roberts  [6] zegt hierover in een interview:

Ik denk dat het de bedoeling was dat het vliegtuig werd neergeschoten. Het nieuwste bewijs is dat het vanuit de lucht werd neergeschoten door een Oekraïens gevechtsvliegtuig, met een raket. Dit is het beste bewijs waar we momenteel over beschikken. Wat verdacht is, is dat op het moment dat werd bericht dat het toestel was neergeschoten alle westerse media al waren geprogrammeerd om Rusland de schuld te geven. Voor er enig bewijs was, voor er enige verklaring was werd Rusland als schuldige aangewezen in de westerse media – zelfs door de BBC, ooit een respectabele nieuwsorganisatie. Dit suggereert dat het hele zaakje vooraf werd gepland.

En kijk je naar de ontwikkelingen dan zie je dat Oekraïne nooit enige informatie heeft vrijgegeven over hun contact met het vliegtuig. En we zien dat Washington, dat een op datzelfde moment een spionagesatelliet boven het gebied had, weigert om hun informatie vrij te geven. Dus de enige informatie die we hebben komt van de Russen, en de Russen zeggen dat, wanneer er sprake was geweest van een luchtafweergeschut, dit Buk-systeem, hun radar in Rostov dit had opgepikt, en daar is geen sprake van.

Ik denk dat de reden dat we niet tot de bodem hiervan geraken is dat het door Washington tegen Rusland is gebruikt om de Russische relaties met Europa te verbreken. Het is de basis voor de sancties en het maakt deel uit van de pogingen van Washington om de politieke en economische banden tussen Rusland en Europa te verbreken. Al het bewijs waarover we vanaf dit moment beschikken ondersteunt naar mijn mening geen andere conclusie…

Dus daar gaat het allemaal om, en een vliegtuig neerhalen betekent niets voor Washington; terwijl we hier praten doden ze velen meer dan dat in Jemen, Pakistan, Irak, waar dan ook. De afgelopen 14 jaar heeft Amerika mensen gedood over het hele Midden Oosten en Afrika, waarom zouden ze zich druk maken over een paar honderd in een vliegtuig, zoveel doden ze er per uur.

De hele zaak is erop gericht om Rusland te demoniseren om Europa te dwingen zich te schikken naar de wil van Washington: ‘We moeten de opkomst van Rusland stuiten, we dulden geen andere, onafhankelijke macht, wij zijn de enige macht, wij heersen over de wereld, we moeten andere landen niet toestaan dat ze in staat zijn ons op enigerlei wijze te dwarsbomen.’ Daar gaat het allemaal om.

Waarom is het rapport betreffende het neerstorten niet gepubliceerd?

Zou het kunnen dat het niet laat zien waar Rusland van wordt beschuldigd sinds de ramp?

Komt het misschien omdat Washington nu wil dat de hele zaak wordt overgedragen aan een commissie van de VN waar zij de controle over hebben om hen Rusland als schuldige aan te laten wijzen zonder zich druk te hoeven maken over de feiten van het eindrapport?

Ingemar Wärnström verliet de industrie in de jaren ’70 en heeft zijn tijd besteed aan het bijdragen tot een betere wereld. Hij organiseerde het eerste Zweedse seminar over vrije energie in 1994, richtte CANHELP op, de Raad voor de Bevordering van een Nieuw Menselijk Ethisch Levensdenkbeeld in 1996, en richtte de UGWB op, de Universiteit voor Globaal Welbevinden, in 1998, een poging tot het vestigen van een meer correct wereldbeeld in plaats van het materialistische, gebaseerd op onjuiste aannamen waarvan hij meent dat dit de oorzaken zijn voor de disfunctionele wereld van vandaag. Zijn boek SLOWLY WE WAKE UP, and Realise Who is Running the World (Langzaam worden we wakker en realiseren wie de wereld bestuurt) zal vanaf de herfst van 2015 in het Engels beschikbaar zijn.

Referenties

 

[1] “Fuck the EU! – Victoria Nuland belt met Geoffrey Pyatt (video)

Crisis in Oekraïne – Wat u niet wordt verteld (video)

[2] USA: 5 miljard dollar recentelijk naar Oekraïne

[3]   Oorlogsgebied Donetsk: Getuigenverslag vanuit Oost Oekraïne (documentaire RT)

[4] Wie is Zbigniev Brzezinski en wat zijn zijn plannen voor de mensheid?

[5]  Aanwezig! – Sharon Tennison: Burgerdiplomatie werkt!

[6] Pauk Craig Roberts werd eerder geassocieerd met President Reagan, was redacteur voor de Wall Street Journal. Roberts werkte voor  The New York Times, The Washington Post, Fortune, London Times en The Financial Times. Ook gaf hij lezingen aan verschillende universiteiten.

Crash MH17 gebruikt om Rusland’s banden met Europa te verbreken (video)

Onderzoeker OVSE: Vlucht MH17 neergehaald door machinegeweervuur (video)

MH-17: Het onvertelde verhaal (video)

Origineel artikel op Newsvoice , 7 september 2015

Deel 2:

Zweedse analist – De lastercampagne tegen Poetin en de werkelijke agenda van de VS – Deel 2

Wederom is de vertaling gedaan door Erick van Dijk, waarvoor een diepe buiging!

U kunt Erick volgen via zijn eigen Bitchute kanaal: https://www.bitchute.com/channel/Dn2nOjrl76U1/

Ook is Erick te volgen via het censuurvrije Vriendenplek: https://vriendenplek.nl/ErickvanDijk

Hoe meer jij deelt, hoe meer mensen we bereiken!

Hoe kun je ons volgen?

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

Van Jail naar Freedom? En ALTIJD GRATIS! Klik & Klaar! –>  Vriendenplek.nl 

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIMnl

X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

Signal Kanaal 2: https://signal.group/#CjQKIN8Hi3DUBfV7RSX3WQLvthuGQRrt5PQuZp3jtVUo_LFJEhCohjtqAahO2qYhJlLHWtIT 

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 70 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

Het Andere Nieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

(Visited 1.339 times, 1 visits today)