Overige

Mieke Mosmuller: Intuitie en zelfrijdende auto’s

De verwachting is dat de kunstmatige intelligentie en algoritmisering zich in een dermate grote versnelling van ontwikkeling bevindt dat je die exponentieel zou kunnen noemen. Dat betekent dat die ontwikkeling dan zodanig wordt, dat de groeicurve op een gegeven moment bijna als een rechte lijn omhoog loopt. En dat wil zeggen dat je moet verwachten dat het menselijke verstand dan niet meer in staat zal zijn om te volgen wat de computer doet. Die situatie van de Singulariteit betreft vooral de snelheid waarmee de computer de dingen berekent. Maar de mens heeft iets wat de computer, of een algoritme, nooit zou kunnen berekenen. Namelijk de intuïtie.

In deze wereld kun je zomaar ineens een social media ban te pakken
hebben. Op Facebook bijvoorbeeld, of Twitter. Op Fb hebben we dat ervaren. De pagina van Het Andere Nieuws is er, na enkele verblijven in de FB jail, inmiddels permanent verwijderd. Belangrijk dus om te weten
hoe en via welke social media je ons kunt volgen!

Onze FB back-up pagina (voor zolang het duurt)

https://www.facebook.com/wijzijnhetSpuugzat

Op onze eigen vrije Vriendenplek

https://vriendenplek.nl/HetAndereNieuws

En op Signal:

https://signal.group/#CjQKIM1nl2X7j2IR14jVOIoymzMQ7MhrTepl1tHa6sY9iGAeEhAtOxM8SH-WeeuU430-wvSe

En natuurlijk op www.hetanderenieuws.nl

Wil je als organisatie, website of als vrije journalist ook deel uitmaken van het tegengeluid? Sluit je aan bij de Vereniging voor Vrije Journalisten. Meer dan 60 vrije media gingen je al voor. Meld je aan! https://vvj.nu/

(Visited 579 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Mieke Mosmuller: Intuitie en zelfrijdende auto’s
  1. Dit is precies waar het omgaat. Alhoewel Mieke de vraag in het midden laat. Durf Ik me uit te spreken als hermeticus dat de mens onvervangbaar is. Machines worden door mensen gemaakt en leren van mensen maar zullen nooit mensen kunnen vervangen alleen waar het gaat om productiehandelingen. Situaties waar bijvoorbeeld snelle rekenmodellen noodzakelijk voor zijn en waar wij Jensen gebruik van kunnen maken. Dus puur rationeel!
    Daarentegen werd de hoogste vorm van kennis werd reeds door veel filosofen benoemd. Zij die tijd en energie staken in wat de mens is etc. Niet altijd direct werd dit tot hen benoemd maar wie tussen de regels kan doorlezen ( omdat zijn intuïtieve antenne juist is gerichter ontwikkelt ) weet dat (de)juist(heid) vanuit de intuïtie dat het klopt. Intuïtie heeft resumerend iedereen, maar dient te worden ontwikkelt, zoals alles. Spinoza spreekt er over als zijde de hoogste vorm van weten. Waar het hierbij om gaat is de combinatie van rede en gevoel. Een redenatie kunnen wij mensen allen maken want dat omvat ons denken en afhankelijk van de ontwikkeling van deze is daarnaast het gevoel in een als het ware leminscaatvomige ontwikkeling ( waarbij hart-gevoel en wil-handelen en redenatie-denken)zichtbaar manifesterend ontwikkelt in datgene waartoe slechts de mens toe in staat is. Echter door angst worden mensen statisch en is hun menszijn , zoals de gehele natuur omvattend niet meer dynamisch. Dit heeft tot gevolg de gedoemdheid om te sterven. Wanneer er niet meer wordt voldaan aan de omstandigheden van de manifestatie van het idee, zou Plato stellen. Biologen binnen dit biotische en a-biotische omstandigheden maar er is meer nl waar de Grieken het vijfde element noemde. Wat resoneert en een ‘goddelijke’ potentie in zich draagt.
    Kunstmatige intelligentie is een door mensen bedacht concept dat nimmer de menselijkheid zelf kan omvatten. Het is een spiegelbeeld of een schaduw van de werkelijkheid. Kunstmatige intelligentie reikt daarmee aan de grens van de bepaling van het zogenaamde eigen kunnen dat sowieso zonder voorwaardelijke menselijke wil en wilsbesluiten niet en nooit in staat zal zijn de mens recenseren. Wie dit beseft zal weten vanuit dezelfde eigen menselijke en natuurlijke intuïtie dat dit klopt. Vriendelijks Ellen de Nood filosoof en vrijheidsdenken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *